home

nieuwe publicatie over wat werkt voor lhbti emancipatie in scholen

05-06-2017

5 juni 2017 - Na een serie van 6 artikelen over wat we uit de wetenschap en ervaringen weten over wat werkt om effectief aan LHBTI emancipatie in scholen te werken, brengt EduDivers een bundeling van deze artikelen uit. De brochure is een bijdrage aan de discussie die de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit in het veld voert over wat de volgende stappen zouden moeten zijn om het draagvlak en effect te vergroten.

het creëren van urgentie bij schoolleiders

01-06-2017

1 juni 2017 - De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit is deze maanden naarstig op zoek naar nog betere oplossingen voor het LHBTI-vriendelijker maken van scholen. Degenen die op school verantwoordelijk zijn voor het beleid rond veiligheid en burgerschap zijn de locatiedirecteuren. Zij zijn de gatekeepers voor het schoolbeleid rond seksuele diversiteit. Als men hen niet meekrijgt, blijven alle andere interventies ad hoc en druppels op een gloeiende plaat. Daarom is het een cruciale vraag hoe men schoolleiders zo kan aanspreken dat zij de urgentie voelen om de situatie van LHBTI leerlingen te verbeteren. Daarop gaan we in dit artikel in.

effectieve leerlingenzorg en -participatie

21-05-2017

21 mei 2017 - Dit is het 4e deel in de serie artikelen door EduDivers over wat werkt en wat niet werkt als effectieve maatregelen en in lessen die LHBTI emancipatie bevorderen. In dit artikel gaan we in op de leerlingenzorg en de leerlingenparticipatie. Hoewel we inschatten dat het effect van leerlingenzorg op de totale LHBTI-vriendelijkheid beperkt is tot circa 5%, is het wel belangrijk om extreem slachtofferschap te voorkomen, extreme homofobie de kop in te drukken en om de LHBTI leerlingen het gevoel te geven dat hun school er ook voor hen is.

gale publiceert handreiking voor de onderwijsstrategie van lhbti-organisaties

17-05-2017

17 mei 2017 - Ter gelegenheid van IDAHO publiceerde GALE vandaag de nieuwe internationale strategische handreiking voor lhbti-organisaties over hoe ze met voorlichting en onderwijs kunnen omgaan. De belangrijkste boodschap van bericht van de handreiking is dat lhbti-organisaties in hoofdzaak zouden moeten streven naar een samenwerking tussen henzelf, de overheid en het onderwijsveld zelf. Omdat landen en regio’s in hele verschillende omstandigheden verkeren, biedt de handreiking een ruwe situatieschets en suggesties voor ontkennende, ambigue en ondersteunende situaties.

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit

11-05-2017

11 mei 2017 - Dit is het 3e deel in de serie artikelen door EduDivers over wat werkt en wat niet werkt als effectieve maatregelen en in lessen die LHBTI emancipatie bevorderen. In de afgelopen artikelen hebben we "het maken van afspraken" en "voorlichting" besproken. In dit artikel gaan we in op "leiderschap". Goed leiderschap van de schoolleider is naar schatting goed voor 20% van het effect om een 100% LHBTI vriendelijke school te bewerkstellingen. Met de kanttekening dat leiderschap nooit los staat van andere interventies, juist omdat leiderschap zorgt dat die andere dingen ook echt en samenhangend gebeuren.

effectieve voorlichting

02-05-2017

2 mei 2017 - In het kader van de zoektocht van de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit naar werkzame elementen voor effectief schoolbeleid publiceert EduDivers een serie artikelen over wat werkt en wat niet werkt. Dit is de derde aflevering, die gaat over voorlichting. In het begin van de serie is al opgemerkt dat "voorlichting" op zich niet de meest effectieve interventie is; van zeer effectieve voorlichting mag maximaal ongeveer 15% effect op gedrag worden verwacht. We gaan eerst in op wat we weten uit de wetenschap over wat werkt, dan op wat er nu in schoolboeken staat en ten slotte wat we weten over voorlichting door vrijwilligers.

tweede kamer wil scholen straffen als ze niet voorlichten

16-04-2017

16 april 2017 - De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen waarin ze de regering vraagt om scholen die nog geen voorlichting over seksuele diversiteit geven te straffen. Daarnaast is gevraagd om - naast het basis- en voortgezet onderwijs - ook voorlichting in het mbo verplicht te maken. EduDivers is niet blij met het idee van "straf".