home

Werksessies over seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect!

25-03-2015

'Als je wilt dat tieners goed met diversiteit kunnen omgaan, moet je op de basisschool al beginnen.' Dit wordt de laatste jaren steeds vaker gezegd, als het gaat om het voorkomen van pestgedrag. Basisscholen zijn sinds december 2012 zelfs verplicht om aandacht te geven aan seksuele diversiteit. Maar hoe doe je dat dan bij kinderen? Dit is een verlegenheid waarmee veel basisschoolleiders en –docenten in hun maag zitten.

tieners wisselen uit over hoe ze omgaan met pesten

09-03-2015

9 maart 2015 - Op de East Bay High School in de USA is een leerlingenclub die “Students Against Violence Everywhere Club” (SAVE) heet. Zij bezochten onlangs de Riverview campus van Pepin Academies. Pepin Academies is een school die leerlingen extra vaardigheden aanleert. De leerlingenclub kwam op de campus om te discussiëren over technieken hoe ze met pestgedrag kunnen omgaan. Het programma werd heel persoonlijk.

partnerschap over film en homofobie breidt netwerk uit

09-03-2015

9 maart 2015 - Deze week komt het internationale partnerschap ARES bijeen in Amsterdam. Er zullen onder meer workshops gedaan worden in het Hyperion Lyceum. Belangstellende docenten CKV en filmmakers kunnen zich nog steeds aanmelden voor de Nederlandse tak van het ARES netwerk.

de Britse homoschool, een goed idee?

09-03-2015

9 maart 2015 - In Manchester kunnen LHBT leerlingen naar een eigen school. De school is opgericht omdat veel LHBT leerlingen moeite hebben om op een gewone middelbare school zichzelf te zijn. De bedoeling is dat de school binnen drie jaar aan 40 leerlingen fulltime les geeft. Daarnaast komen er 20 parttime leerlingen.

harde woorden over mensenrechtenambassadeurs voor orthodoxe groepen

07-03-2015

6 maart 2015 - Donderdag 5 maart 2015 heeft de Tweede Kamer het LHBT emancipatiebeleid van de afgelopen 2 jaar geëvalueerd tijdens het Algemeen Overleg Emancipatiebeleid. Daar is ook gesproken over aanvullende maatregelen die minister Bussemaker heeft genomen naar aanleiding van nieuwe rapporten over de LHBT emancipatie in Nederland. Er was een stevige discussie over de toezegging van de minister dat ze binnen orthodoxe kringen van christenen en moslims ambassadeurs zal inzetten die voorlichting moeten verzorgen.
In de marge kwam aan de orde dat de minister sterk bezuinigt op het beleid. Zowel projecten rond GSA's (empowerment van homojongeren) en de onderwijsalliantie (die integratie van seksuele diversiteit in scholen bevordert) worden gekort. CNV Onderwijs en EduDivers stuurden de kamerleden een brief waarin ze wezen op de absolute noodzaak dat alle scholen expliciete aandacht voor LHBT in hun schoolbeleid moeten hebben.