home

jongeren gaan update criteria voor lhbt vriendelijke scholen maken

27-10-2016

27 oktober 2016 - Wanneer is een school eigenlijk LHBT-vriendelijk? Die vraag is weer opgelaaid nadat de Onderwijsinspectie een maand geleden constateerde dat scholen wel "iets" doen aan voorlichting, maar dat de kwaliteit ervan ruim onvoldoende is om enig effect te hebben op het schoolklimaat. COC Nederland schreef de Tweede Kamer dat de COC Youth Council binnenkort zal komen met een lijst van criteria voor LHBT-vriendelijke scholen. EduDivers hoopt dat het jeugdadvies zal voortbouwen op wat er in de afgelopen 13 jaar al is gebeurd op dit terrein. Dit is een wat langer artikel, maar de moeite waard!

meer aandacht voor seksuele diversiteit in het mbo

19-09-2016

19 september 2016 - Het Ministerie van OCW heeft besloten om COC Nederland, Theater AanZ en EduDivers nog eens 2 jaar te financieren voor een vervolgproject in het mbo. Dat melden de partners in de derde nieuwsbrief "Seksuele diversiteit in het mbo" die vandaag uitkwam. In de nieuwsbrief staan artikelen over de evaluatie en de producten van het vorige project, een preview van het nieuwe project en samenvattingen van recente onderzoeken die aantonen dat zo'n project nog hard nodig is. De nieuwbrief is hier te downloaden.

onderwijsinspectie durft kwaliteit onderwijs niet te beoordelen

05-09-2016

5 september 2016 - Scholen besteden slechts “enigszins” en zonder beleid aandacht aan seksuele diversiteit. Dat is volgens de Inspectie genoeg om te voldoen aan de kerndoelen over seksuele diversiteit. EduDivers is teleurgesteld en geïrriteerd. “Als de Inspectie de kwaliteit van het onderwijs niet mag beoordelen, hoe houden we die dan op niveau? Het zou toch ook belachelijk zijn als de Inspectie de invoering van het vak rekenen adequaat vindt als er alleen een incidentele bewustwordingsles over wordt gegeven?

passend onderwijs: niet alleen voor gehandicapten

30-08-2016

30 augustus 2016 - EduDivers en GALE presenteren vandaag een polemische publicatie, die bedoeld is om samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs aan te sporen na te denken over het ondersteunen van breed diversiteitbeleid op scholen. De samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zijn in eerste instantie opgezet om aan alle gehandicapte en moeilijk lerende leerlingen een plaats op school te bieden. Maar uit een internationaal project bleek dat diversiteitbeleid vooral goed werkt als het breed wordt ingezet. Dus ook bijvoorbeeld voor LHBTI leerlingen.

edudivers en gale komen met e-cursus voor docenten

28-08-2016

28 augustus 2016 - Vandaag presenteren EduDivers en GALE een novum: de eerste e-cursus over seksuele diversiteit voor docenten in het middelbaar onderwijs. De cursus is gratis tot het eind van dit jaar. Daarna moeten scholen ervoor gaan betalen. De cursus is beschikbaar in het Nederlands, maar ook in het Engels, Spaans, Italiaans en Baskisch. Men kan zich hier aanmelden.