lesgeven

dubbel divers

Handleiding met achtergrondinformatie en praktische tips om les te geven en om te gaan met homoseksualiteit in begeleiding, voor voortgezet onderwijs en MBO.

Dubbel Divers: Routeplanner voor het omgaan met seksuele diversiteit en cultuurverschillen in onderwijs en hulpverlening

Auteurs: Pascal Belling, Flora Bolter, Peter Dankmeijer, Martin Enders, Margherita Graglia, Karen Kraan, Stefan Timmermans, Wolfgang Wilhelm
Verhalen: Adriana Stern
Evaluatie: Floor Bakker, Ine Vanwesenbeeck (Rutgers Nisso Groep)
Uitgegeven door: Ministerie voor Gezondheid, Sociale Zaken, Vrouwen en Familie, van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, D-40219 Düsseldorf
Internetversie: Diversity in Europe.org. Overnemen of hergebruiken van de teksten is toegestaan met bronvermelding. Tot stand gekomen met behulp van het actieprogramma van de Europese Gemeenschap ter bestrijding van discriminatie.
*Prijs*: € 5,-

achtergrond

De map Dubbel Divers werd in 2004 door een internationaal consortium ontwikkeld omdat er grote behoefte bestond aan informatie over hoe om te gaan met homoseksualiteit in multiculturele klassen en in (leerlingen)begeleiding. Tijdens de ontwikkeling is hij gepretest in 5 landen.

inhoud

De map bestaat uit 9 landkaarten; uitvouwbare bladen met aan de ene zijde informatie en tips voor docenten en voorlichters, en aan de andere zijde voor leerlingenbegeleiders en hulpverleners. De thema's van de landkaarten zijn:

  • Coming-out en identiteit
  • Relaties
  • Leefstijlen
  • Gezondheid en psychosociale problemen
  • Lesbisch en homospecifieke hulpverlening
  • Seksualiteit
  • Subculturen
  • Geschiedenis en cultuur
  • Religie

Daarnaast bevat de map een reader met een theoretische verantwoording, een begrippenlijst, literatuur en adressen.

Dubbel Divers is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Italiaans te downloaden van Diversity in Europe. De Nederlandstalige versie is als map te bestellen bij Schorer (€ 5,- verzendkosten).