MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

home

LHBTI-beweging vraagt om bescherming tijdens COVID-19

05-06-2020

5 juni 2020 - GALE sloot zich vandaag aan bij een coalitie van 187 organisaties om de aandacht van de VN-Mensenrechtenraad te vestigen op de situatie van LHBTI in het kader van de COVID-19-pandemie . De coalitie drong er bij de staten en belanghebbenden op aan ervoor te zorgen dat deze noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid de bestaande misvattingen, vooroordelen, ongelijkheden of structurele belemmeringen niet zal verergeren, en niet zal leiden tot meer geweld en discriminatie van seksueel en genderdiverse personen.

edudivers presenteert gaynergy-label

29-05-2020

29 mei 2020 - Vandaag presenteerde EduDivers het Gaynergy-label voor middelbare scholen. Het Gaynergy-label is een variatie op het Europese energielabel. Maar in dit geval gaat het niet om de energiezuinigheid van huizen, maar om de LHBTIQ-vriendelijkheid van scholen.

dilemma's bij het beoordelen van de kwaliteit van schoolbeleid tegen pesten

14-04-2020

14 april 2020 - Het Europese ABC-project heeft geprobeerd een certificering te ontwikkelen voor het beleid tegen pesten op middelbare scholen. Het project eindigt in mei, maar werd geconfronteerd met een reeks dilemma's die nog niet zijn opgelost. Vooral scoren was een dilemma. Moeten we überhaupt scoren? Als we dat doen, hoe dan? Kunnen we scores alleen gebruiken als diagnostisch instrument of ook als openbaar kwaliteitslabel? Zullen regeringen of de Europese Unie bereid zijn zo'n label over te nemen of in ieder geval zelfevaluatie van scholen aan te moedigen? We hebben uw advies nodig en willen u aanmoedigen om een korte vragenlijst over deze dilemma's in te vullen.

aanbevelingen voor europees antipestbeleid

07-04-2020

 7 april 2020 - Uit een verkenning van het Europese beleid rond pesten op scholen blijkt dat internationale instellingen beweren weinig invloed te hebben op het onderwijs in het algemeen. Ze kunnen mogelijk wel de kwaliteit van het antipestbeleid op scholen beïnvloeden door zich te richten op bredere bestrijding van geweld of discriminatie. Maar in de praktijk kan de bestrijding van pesten een ander focus nodig hebben dan geweld in het algemeen. Antipestbeleid vereist een consistent schoolbeleid, waar internationale (en vaak ook nationale regeringen) geen invloed op kunnen uitoefenen omdat invloed op het onderwijssysteem of op scholen zelf vaak politiek taboe is. Het ABC-project, dat experimenteerde met certificering van antipestbeleid op scholen, deed zes aanbevelingen om een verbeterde Europese strategie tegen pesten voor te stellen.

groen links wil niet in gesprek over inhoudelijke verbetering anti-pestbeleid

12-03-2020

12 maart 2020 - Bij monde van een assistent van een Tweede Kamerlid liet GroenLinks gisteren weten dat het Kamerlid men niet in gesprek wil gaan over verbetering van de kwaliteit van het anti-pestbeleid in Nederland. EduDivers had GL uitgenodigd voor een paneldiscussie die de afsluiting vormt van een Europees project.

ALICE #prosocialiteit conferentie leidt tot coming outs

12-01-2020

12 januari 2020 - De slotconferentie van het ALICE-project leidde ertoe dat diverse leerlingen uitkwamen voor hun seksuele identiteit. Het ALICE-project bevordert 'prosocialiteit' als een positieve manier om veilige en aangename school- en buurtcultuur tot stand te brengen. Hoewel het project niet specifiek was gericht op het bestrijden van pesten of discriminatie, leek de zowel positieve als generieke manier kansen en ruimte te creëren voor niet-normatieve identiteiten. Dat wil zeggen, als de begeleiders sensitief genoeg zijn om diversiteitsthema's mee te nemen.

Mbo-studenten ontwikkelen manieren om met medestudenten te praten over seksuele diversiteit

30-12-2019

30 december 2019 - Studenten uit Europese landen zijn in Griekenland bijeengekomen om ideeën uit te wisselen over hoe je discussie over seksuele diversiteit met medestudenten kan beginnen. De bijeenkomst was spannend vanwege de culturele verschillen, maar ook vanwege de verschillen in seksuele identiteit van de studenten. De meeste studenten besloten om een video te maken om discussies op gang te brengen, maar sommigen hadden ook enkele aanvullende campagne-ideeën ...