home

congres lhbt-onderzoek in de lage landen

06-09-2018

6 september 2018 - Op 10 oktober vindt in Amsterdam het tweede congres van het Vlaams-Nederlands Netwerk LGBTI Onderzoek plaats. Het congres is bedoeld om interdisciplinaire uitwisseling te stimuleren. Met het congres worden onderzoekers en andere belangstellenden op de hoogte gehouden van actueel LHBTI onderzoek in Nederland en Vlaanderen. Het congres wordt georganiseerd door het netwerk in samenwerking met prof. dr. Henny Bos. Deelname is open voor iedereen en ook toegankelijk voor studenten, LGBTI- en andere organisaties.

sociale veiligheid ontstaat in de eerste weken van het jaar

30-08-2018

30 augustus 2018 - Uit onderzoek van Ton Mooij van het ITS (Radboud Universiteit) blijkt dat de eerste 6 weken van het jaar essentieel zijn voor de sociale veiligheid op school. Als je daarna nog iets daaraan probeert te doen en de situatie is nog niet goed, dan wordt het buitengewoon moeilijk om een onveilige situatie te corrigeren.

homorelaties uit zicht houden om anderen niet te kwetsen: moderne homofobie

02-06-2018

2 juni 2018 - Kinderen uit groep 8 van de Anninksschool in Hengelo stelden voor om in hun eindmusical een homostel op te nemen. Leuk! Maar de directeur besloot dat dit een kind van Jehova’s Getuigen zou kwetsen en besloot de homorollen te schrappen. Volgens EduDivers is dit een klassiek voorbeeld van “moderne homofobie”.

18 mei: willen we een lhbti-veilige scholen label?

05-05-2018

5 mei 2018 - Op 18 mei organiseren GALE en EduDivers een korte discussie over of het nodig is in Nederland een kwaliteitslabel in te voeren voor LHBTI-vriendelijke scholen. Nu volgens de Onderwijsinspectie de kerndoelen niet voldoende blijken om scholen LHBTI-vriendelijk te maken, is GALE een Europees project gestart om een certificering voor scholen te ontwikkelen. De discussie gaat of een “veiligheidslabel” een middels is om scholen verder te helpen. De discussie duurt een uur, is gratis toegankelijk en voor mensen van buiten Amsterdam worden reiskosten vergoed.

tips voor de week van de lentekriebels

19-03-2018

19 maart 2018 - Deze week is het de Week van de Lentekriebels. In deze week worden basisscholen aangemoedigd seksuele vorming te geven. EduDivers heeft een serie suggesties voor Leidse basisscholen ontwikkeld. De handreiking geeft 8 werkvormen: 2 voor de onderbouw, 2 voor de middenbouw en 4 voor de bovenbouw. Volstrekt nieuw is dat EduDivers voor de bovenbouw ook lessen ontwikkelde over biseksualiteit en over kinderen met een intersekse conditie. Zulke werkvormen bestonden nog nergens ter wereld voor het basisonderwijs.

analyse lentekriebels laat gebreken zien

18-03-2018

17 maart 2018 - Uit een analyse van EduDivers van het populaire lessenpakket voor de basisschool “Kriebel in je buik” blijkt dat het pakket heteronormatief is en homoseksualiteit benoemt als “anders” en “moeilijk”. In een specifieke les over homoseksualiteit moeten kinderen tendentieuze vragen beantwoorden. Leerkrachten krijgen slecht advies over hoe een discussie te voeren en ze krijgen geen advies hoe ze om kunnen gaan met bevooroordeelde vragen of opmerkingen.

hoe christelijke scholen LHBTI vriendelijk worden

16-03-2018

16 maart 2018 - Op 23 maart organiseert "Homo in de Klas", de christelijke voorlichtingsgroep, een symposium over schoolveiligheid. EduDivers werkt mee aan het symposium en geeft een workshop over hoe je een christelijke school (en alle andere scholen trouwens ook) echt LHBTI vriendelijk wilt maken.
Er is weinig kennis over hoe dit structureel kan. "Je kunt niet meer doen dat de leerlingen een beetje prikkelen" zei een docent onlangs in een workshop. Of: "we moeten het bespreekbaar maken". Maar is het goed genoeg als leerlingen op een Christelijk school kunnen verwoorden en "bespreken"dat seksuele diversiteit verwerpelijk is? Natuurlijk niet.