MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

home

groen links wil niet in gesprek over inhoudelijke verbetering anti-pestbeleid

12-03-2020

12 maart 2020 - Bij monde van een assistent van een Tweede Kamerlid liet GroenLinks gisteren weten dat het Kamerlid men niet in gesprek wil gaan over verbetering van de kwaliteit van het anti-pestbeleid in Nederland. EduDivers had GL uitgenodigd voor een paneldiscussie die de afsluiting vormt van een Europees project.

ALICE #prosocialiteit conferentie leidt tot coming outs

12-01-2020

12 januari 2020 - De slotconferentie van het ALICE-project leidde ertoe dat diverse leerlingen uitkwamen voor hun seksuele identiteit. Het ALICE-project bevordert 'prosocialiteit' als een positieve manier om veilige en aangename school- en buurtcultuur tot stand te brengen. Hoewel het project niet specifiek was gericht op het bestrijden van pesten of discriminatie, leek de zowel positieve als generieke manier kansen en ruimte te creëren voor niet-normatieve identiteiten. Dat wil zeggen, als de begeleiders sensitief genoeg zijn om diversiteitsthema's mee te nemen.

Mbo-studenten ontwikkelen manieren om met medestudenten te praten over seksuele diversiteit

30-12-2019

30 december 2019 - Studenten uit Europese landen zijn in Griekenland bijeengekomen om ideeën uit te wisselen over hoe je discussie over seksuele diversiteit met medestudenten kan beginnen. De bijeenkomst was spannend vanwege de culturele verschillen, maar ook vanwege de verschillen in seksuele identiteit van de studenten. De meeste studenten besloten om een video te maken om discussies op gang te brengen, maar sommigen hadden ook enkele aanvullende campagne-ideeën ...

Een cactus in de tulpentuin: seksuele diversiteit in lokale gemeenschappen

23-12-2019

23 december 2019 - Het Europese ALICE-project voor prosocialiteit op scholen denk dat prosocialiteit, anti-pesten en non-discriminatie alleen effectief kunnen zijn als het wordt ondersteund door een gezamenlijke pedagogische visie van de school, de ouders en maatschappelijke organisaties in de schoolomgeving. Het project wilde dat scholen een gezamenlijke Overeenkomst van de Pedagogische Gemeenschap of vredescode sloot met de ouders en de lokale gemeenschap. In dit artikel bespreken we de pogingen om in Nederland om een dergelijke link te leggen tussen scholen en de gemeenschap. Het bleek een flinke uitdaging te zijn.

prosocialiteit en bestrijding van SOGI-fobie in traditionele en democratische scholen

18-12-2019

18 december 2019 - In twee pilots op Nederlandse scholen experimenteerde GALE met het introduceren van een curriculum over prosocialiteit. Prosocialiteit gaat over sociale omgang en dus ook over het bestrijden van discriminatie. De proefprojecten pakten heel verschillend uit in de twee scholen. Eén was een vmbo met een traditionele kijk op discipline en de tweede een democratische school. De pilots roepen veel vragen op. Is bestrijding van SOGI-fobie en het bevorderen van prosociaal gedrag wel mogelijk in meer traditionele schoolsystemen?

eerste internationale nieuwsbrief over LHBTI-diversiteit in het beroepsonderwijs

12-09-2019

12 september 2019 - Vandaag heeft het Europese SENSE-partnerschap de eerste nieuwsbrief gepubliceerd over de integratie van LHBTI-voorlichting in mbo-opleidingen. In voorlichting over seksuele diversiteit worden beroepsopleidingen vaak verwaarloosd omdat het vaak als "technisch" wordt beschouwd. In de meeste banen zijn soft skills zoals klant- of klantvriendelijkheid en flexibel en sensitief zijn echter belangrijke vaardigheden die iedereen nodig heeft. In de MijnID methode, die wordt ontwikkeld door het EduDivers en GALE en nu uitgebreid wordt naar Griekenland, Italië en Spanje is gevoeligheid voor LHBTI gekoppeld aan dergelijke deep diversity -vaardigheden.