home

18 mei: willen we een lhbti-veilige scholen label?

05-05-2018

5 mei 2018 - Op 18 mei organiseren GALE en EduDivers een korte discussie over of het nodig is in Nederland een kwaliteitslabel in te voeren voor LHBTI-vriendelijke scholen. Nu volgens de Onderwijsinspectie de kerndoelen niet voldoende blijken om scholen LHBTI-vriendelijk te maken, is GALE een Europees project gestart om een certificering voor scholen te ontwikkelen. De discussie gaat of een “veiligheidslabel” een middels is om scholen verder te helpen. De discussie duurt een uur, is gratis toegankelijk en voor mensen van buiten Amsterdam worden reiskosten vergoed.

tips voor de week van de lentekriebels

19-03-2018

19 maart 2018 - Deze week is het de Week van de Lentekriebels. In deze week worden basisscholen aangemoedigd seksuele vorming te geven. EduDivers heeft een serie suggesties voor Leidse basisscholen ontwikkeld. De handreiking geeft 8 werkvormen: 2 voor de onderbouw, 2 voor de middenbouw en 4 voor de bovenbouw. Volstrekt nieuw is dat EduDivers voor de bovenbouw ook lessen ontwikkelde over biseksualiteit en over kinderen met een intersekse conditie. Zulke werkvormen bestonden nog nergens ter wereld voor het basisonderwijs.

analyse lentekriebels laat gebreken zien

18-03-2018

17 maart 2018 - Uit een analyse van EduDivers van het populaire lessenpakket voor de basisschool “Kriebel in je buik” blijkt dat het pakket heteronormatief is en homoseksualiteit benoemt als “anders” en “moeilijk”. In een specifieke les over homoseksualiteit moeten kinderen tendentieuze vragen beantwoorden. Leerkrachten krijgen slecht advies over hoe een discussie te voeren en ze krijgen geen advies hoe ze om kunnen gaan met bevooroordeelde vragen of opmerkingen.

hoe christelijke scholen LHBTI vriendelijk worden

16-03-2018

16 maart 2018 - Op 23 maart organiseert "Homo in de Klas", de christelijke voorlichtingsgroep, een symposium over schoolveiligheid. EduDivers werkt mee aan het symposium en geeft een workshop over hoe je een christelijke school (en alle andere scholen trouwens ook) echt LHBTI vriendelijk wilt maken.
Er is weinig kennis over hoe dit structureel kan. "Je kunt niet meer doen dat de leerlingen een beetje prikkelen" zei een docent onlangs in een workshop. Of: "we moeten het bespreekbaar maken". Maar is het goed genoeg als leerlingen op een Christelijk school kunnen verwoorden en "bespreken"dat seksuele diversiteit verwerpelijk is? Natuurlijk niet.

homo in de klas en edudivers organiseren christelijk symposium

11-03-2018

11 maart 2018 - Op 23 maart organiseren Homo in de Klas en EduDivers een symposium "Kostbaar in mijn ogen" voor christelijke scholen over de vraag hoe christelijke scholen veilig kunnen zijn voor LHBTI leerlingen. De deadline voor aanmelding is 16 maart. Er is medewerking van onder meer Henriëtte Boersma, die onderzoek deed naar het lespakket van Homo in de Klas en vertegenwoordigers van VGS (Verenging Gereformeerd Schoolonderwijs). EduDivers doet een workshop over organisatieverandering in de school.

europees project start om scholen te certificeren voor goed anti-pestbeleid

22-01-2018

22 januari 2018 - Deze maand is een internationaal samenwerkingsverband gestart met een Europees project voor de ontwikkeling van een Europese certificering van middelbare scholen op het gebeid van pesten. Het doel is om een procedure te ontwikkelen en instrumenten die scholen kunnen gebruiken om na te denken over de kwaliteit van hun anti-pestbeleid en die te verbeteren. Het project wil ook discussie starten over de mogelijkheid om nationale en Europese kwaliteitsrichtlijnen op te stellen voor schoolbeleid tegen pesten op scholen.

onderzoek naar homopesten start in Griekenland, Cyprus en Litouwen

15-01-2018

15 januari 2018 - Afgelopen week startte een brede studie naar hoe homopesten en transgenderpesten kan worden aangepakt in drie Europese landen (Griekenland, Cyprus, en Litouwen). De studie is een meting van de situatie en een behoeftenpeiling in het kader van een nieuw EU-project "HOMBAT - Bestrijding van homo- en transgender pesten op school". Het project richt zich vooral op het trainen van leraren.