MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

home

fragment uit de film

edudivers staakt activiteiten

11-10-2020

11 oktober 2020 - Met ingang van vandaag staakt stichting EduDivers haar activiteiten. Door subsidies die stopten, verdween het grootste deel van de inkomsten. Daarnaast lijkt er grote weerstand te bestaan tegen de visie van EduDivers over hoe structurele integratie van sensitiviteit voor seksuele diversiteit in schoolorganisaties bereikt kan worden. Directeur Peter Dankmeijer: “Het is wel jammer dat we onszelf moeten opheffen, want we hebben na 26 jaar veel ervaring opgedaan en naar mijn mening moet er nog veel werk verzet worden waarbij zulke kennis hard nodig is.”

back to the future: aanbevelingen

11-10-2020

10 oktober 2020 - We willen deze serie artikelen graag afsluiten met aanbevelingen voor de toekomst. Hier geven we een overzicht van de onderzoeken en aanbevelingen die EduDivers in de loop van de jaren heeft gegenereerd en die nog actueel zijn. We hopen daarmee alsnog een impuls te geven aan de regering en aan organisaties om het Nederlandse beleid weer op te schalen van ambigu naar echt ondersteunend en een kwalitatief beter beleid.

ambigu nederlands beleid

09-10-2020

9 oktober 2020 - Eind 2019 deed EduDivers in samenwerking met GALE een verkenning naar de context en implementatie van het antipestbeleid. In het ABC-project werd een kwaliteitslabel ontwikkeld voor antipestbeleid in scholen, en het onderzoek diende mede om te onderzoeken en te bewerkstellingen dat die nieuwe methode ook in Nederland een onderdeel zou kunnen worden van het antipestbeleid. Helaas bleek dat de Wet Veiligheid op School slecht mager wordt uitgevoerd en dat noch schoolbesturen, noch politici de behoefte voelden om hier verbetering in aan te brengen.

de erfenis van edudivers

08-10-2020

8 oktober 2020 - In de 26 jaar dat Empowerment en EduDivers actief zijn geweest, zijn 70 projecten voltooid. In elk project zijn nieuwe inzichten opgedaan en een of meerdere nieuwe methoden ontwikkeld. Een kenmerk van de projecten was dat ze vrijwel altijd in samenwerking met andere organisaties werden uitgevoerd, en dat er bij voorkeur sprake was van samenwerking tussen LHBT en hetero’s of/en samenwerking tussen LHBT- organisaties en reguliere organisaties.

bijdragen van edudivers aan het nederlandse beleid

07-10-2020

7 oktober 2020 - EduDivers heeft als stichting 10 jaar bestaan. Daarvoor was haar voorganger Empowerment Lifestyle Services al actief sinds 1994. In totaal hebben Empowerment/EduDivers dus 26 jaar lang bijgedragen aan het Nederlandse LHBTIQ-beleid. In dit artikel staan we stil bij de bijdragen die Empowerment en EduDivers hebben geleverd. In het kort komt het erop neer dat Empowerment en EduDivers een stuwende kracht waren om Nederland van ambigu beleid te doen overgaan naar ondersteunend beleid.

europese training over lhbt coaching

08-08-2020

8 augustus 2020 - In 2021 organiseert de Olde Vecht Foundation en Europese een tweedelige training over coaching en positieve psychologie ten behoeve van LHBT. Ook Nederlandse deelnemers uit algemene organisaties voor jongeren en hulpverleners, en vrijwilligers uit LHBT organisaties kunnen deelnemen.(UPDATE: De eerste training is vanwege corona uitgesteld tot maart 2021. Je kunt je blijven aanmelden.)