downloads

diversiteit en verschillen in leefwijzen

Auteur: Peter Dankmeijer
Wat: Reader met achtergrondartikelen over beleid rond omgangsvormen en diversiteit in het basisonderwijs, 47 pagina's
ISBN: 90-75359-05-5
Druk: eerste druk , januari 2000
Prijs: € 7,-

inhoud

De reader Diversiteit en verschillen in leefwijzen is gemaakt als achtergrondinformatie bij het lessenpakket Leefvormen. Het bestaat uit 8 hoofdstukken:

  • Hoe divers willen we zijn?
  • Hoe legitimeren we ons?
  • Wanneer zijn we effectief?
  • Hoe geven we les?
  • Hoe voeren we kringgesprekken?
  • Hoe pakken we het beleidsmatig aan?
  • Hoe betrekken we ouders?
  • Kunnen wij ons laten begeleiden?

Deze publicatie wordt niet meer herdrukt, maar is te downloaden als pdf:

Download "Diversiteit en verschillen in leefwijzen"