downloads

handboek organisatie voorlichtingsgroep

Auteurs: Peter Dankmeijer en Pierre Stukker
Wat: Map met handreiking voor de organisatie van een groep vrijwilligers die voorlichting geven over homoseksualiteit, met veel bijlagen, 100 pagina's
ISBN: 90-75350-02-0 losbl.
Druk: eerste druk, september 1995
Prijs: n.v.t. (niet meer in productie, wel downloadbaar)

inhoud

Deze map is samengesteld na een onderzoek onder voorlichtingsgroepen naar hun functioneren. Naast het in kaart brengen van de werkwijze zijn alle instrumenten die de groepen gebruiken verzameld. In het handboek geeft de handleiding zelf aan hoe men een voorlichtingsgroep kan organiseren en daarbij veel gemaakte fouten kan vermijden. Om beginnende groepen niet te belasten met een voor hen wellicht te gecompliceerde werkwijze, is er ook een starterspakket gemaakt. Verder bevat de handleiding een uitgebreide serie bijlagen, waaronder praktische digitale handreikingen zoals voorgeprogrammeerde subsidieaanvragen en jaarverslagen, formulieren en brieven naar scholen.

Inmiddels is het complete handboek organisatie voorlichtingsgroep hier online.