downloads

leefvormen

Download het complete pakket "Leefvormen" hier

samenvatting

Dit pakket is een docentenhandleiding voor 3 korte series lessen voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Bij een aantal lessen zijn ook copieerbare werkbladen en spelletjes voor leerlingen opgenomen. Elke serie bevat standaard 5 lessen, maar met de tips en suggesties in het pakket kunt u deze inkorten tot 3 lessen of uitbreiden naar behoefte. In het pakket staan veel suggesties voor hoe u flexibel met het pakket kunt omgaan. Voor de beginnende docent zijn de lessen tot in detail uitgewerkt, voor de gevorderde docent bevat het pakket tips voor variaties, onder andere voor islamitische leerlingen die geen afbeeldingen mogen maken.
Het lessenpakket is ontwikkeld om emancipatie van seksuele diversiteit te bevorderen. Voor basisschoolleerlingen moet u dit echter plaatsen in het bredere kader van omgangsvormen, rolpatronen, omgaan met diversiteit en kennismaking op diverse leefwijzen. In dit pakket is deze holistische benadering aangepast op de ontwikkelingsfase van leerlingen en uitgewerkt in de vorm van een doorlopende leerlijn.

interessante extra tips

Het pakket bevat ook tal van tips die naast de lessen zelf nuttig zijn: tips bij het betrekken van ouders, voor externe ondersteuning en een lijst van jeugdboeken over diverse leefvormen. Een bijgewerkte lijst van jeudgboeken kunt u ook vinden op de website van (homo)boekhandel Vrolijk.
Daarnaast bestaat er een aparte achtergrondreader waarin nog verder wordt ingegaan op de inbedding in de school en in meer incidentele bespreking van seksuele diversiteit in kringgesprekken.

prétest

Omdat op veel mensen het aan de orde stellen van homoseksualiteit in basisscholen in de jaren negentig controversieel overkwam, is het pakket tot stand gekomen na een uitgebreide prétest onder belanghebbenden en in een aantal scholen. Dit prétestverslag kunt u hier nalezen.

literatuurverwijzing

Rene van der Drift, Peter Dankmeijer (1999, 2003). Leefvormen. Reader met drie lessenseries voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw in het basisonderwijs. Amsterdam: EduDivers. ISBN:90-75359-04-7(128 pagina's)