MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

downloads

onderzoek naar onderwijs en seksuele diversiteit

Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar homoseksualiteit in het onderwijs. Daaruit komt systematisch naar voren dat seksueel diverse leerlingen zich 2 tot 5 maal zo onveilig voelen als de gemiddelde leerling. Docenten hebben het gemiddeld niet zwaarder dan heteroseksuele collega's, met uitzondering van docenten in het VMBO.

Een knelpunt is dat veel onderzoek helaas onvoldoende leidt tot beleid om de gesignaleerde knelpunten aan te pakken. Diverse instellingen adviseren om vragen over homoseksualiteit in de jeugdmonitors op te nemen en de gegevens per school terug te koppelen.

lopend onderzoek

  • Onderzoek naar huidig aanbod en wensen rond seksuele diversiteit in lerarenopleidingen (rapportage zomer 2015)
  • Onderzoek naar hoe aandacht voor seksuele diversiteit in het vak Nederlands kan bijdragen aan LHBT emancipatie (rapportage verwacht in 2024)

publicaties