downloads

anders zijn is van iedereen

In de zomer van 2008 liet de onderwijsinspectie gesprekken voeren met jongeren om erachter te komen hoe de schoolgaande jeugd denkt over homoseksualiteit. Het rapport kwam in februari 2009 beschikbaar op de website van de inspectie. Jongeren zien homoseksualiteit volgens het rapport als één van de diversiteiten waarmee je in aanraking kunt komen. Zij zeggen te accepteren het feit dat iedereen anders is en dat je op die basis kunt samenleven. Daar zijn echter wel wat kanttekeningen bij.

respect

Zij doen dat op basis van respect. Respect betekent voor hen: respect hebben voor mensen met een andere mening of leefwijze en dat je mag zijn wie je bent. Volgens de jongeren past plagen en pesten in de jeugdcultuur, vooral voor jongens onder elkaar. Als jongeren anderen uitsluiten en/of stelselmatig negatief benaderen, doen ze dat niet zozeer omdat je homo of lesbo bent, maar omdat ze onzeker zijn over wie ze zijn en/of niet zijn. Wie je bent is geen keuze, hoe je je gedraagt wel. Extreme uitingsvormen worden uitgelegd als onzekerheid, en als het niet hebben van respect voor jezelf. In dat geval hoeven andere jongeren ook geen respect voor zo iemand te hebben.

niks mis met tolerantie op afstand

Sommige jongeren geven heel duidelijk aan afstand te willen houden van homoseksualiteit. Echter, zolang jongeren wel tolerant zijn en elkaar met respect benaderen, is er niets aan de hand. Hier wordt wel eens de grens overschreden. Volgens jongeren moet streng worden opgetreden tegen alle personen die te ver gaan in hun plaag- en pestgedrag en daarmee anders zijn niet accepteren.

jongeren vinden ouderen intoleranter

Jongeren zijn het erover eens dat de omgeving waarin je opgroeit, zowel thuis als op school, belangrijk is voor de mate van acceptatie van anders zijn. Ouders, leraren, leeftijdsgenoten, regio, religie, culturele achtergrond, media: allemaal zijn ze van invloed op de manier waarop jongeren tegen homoseksualiteit aankijken. Ook het geslacht blijkt van invloed: homoseksuele jongens worden vaker uitgesloten dan homoseksuele meiden. In de omgang met volwassenen (ouders, verzorgers en leraren) komen jongeren vaak in aanraking met vooroordelen en weerstand ten opzichte van anders zijn, zoals allochtonen, homos, lesbos, et cetera. Volwassenen hebben in de ervaring van jongeren meer moeite met homoseksualiteit dan zijzelf.

Download hier het complete rapport en lees hier de kanttekeningen van EduDivers bij het onderzoek