downloads

als een homo op je valt...

In 2007-2008 deden Buijs et al onderzoek naar het profiel van daders van anti-homoseksueel geweld (potenrammers). Dit factsheet geeft de belangrijkste resultaten en tips voor wat de school zou moeten doen om potenrammers aan te pakken.
Download hier het complete rapport

antihomoseksueel geweld

 • In 2007 zijn 201 zaken van anti-homoseksueel geweld geregistreerd waarvan 67 gevallen van fysiek geweld, 17 van beroving en 38 van serieuze bedreiging.
 • De verdachten spreken zich meestal ondubbelzinnig en agressief uit tegen uitingen van homoseksualiteit.

de daders

 • Meestal jongens tussen de 17 en 25 jaar oud.
 • Even vaak van autochtoon-Nederlandse als van Marokkaanse afkomst (beide 36%).
 • Marokkanen zijn oververtegenwoordigd onder de verdachten.
 • Daders zijn opvallend vaak laagopgeleid, werkloos en afkomstig uit probleemgezinnen.

de plaats en tijd

 • De helft van de geweldsincidenten vindt plaats bij homobars en op homo-ontmoetingsplaatsen.
 • De meeste incidenten zijn in en rond de Reguliersdwarsstraat.
 • Het meeste geweld wordt gepleegd in het weekend.
 • In de zomer is een duidelijke geweldspiek, vooral in augustus.

oorzaken van geweld

De hoofdoorzaak van de afkeer die de daders van anti-homoseksueel geweld voelen voor homoseksualiteit ligt in hun opvattingen en emoties over mannelijkheid en seksualiteit. Vier aspecten hiervan blijken met name ergernis, afkeuring en walging op te roepen:

 1. anale seks
 2. vrouwelijk gedrag
 3. de zichtbaarheid van homoseksualiteit
 4. de angst om door een homo versierd te worden

Kanttekeningen:

 • De daders wijzen homoseksualiteit niet op alle fronten af.
 • In veel gevallen geven de daders aan helemaal geen hekel te hebben aan homo's.
 • Ze vinden echter dat ze de vier genoemde aspecten niet mogen vertonen.
 • Geweld ontstaat vooral als jongens denken seksueel object van homo-mannen te zijn.
 • Ze kunnen het idee niet verdragen dat ze in een vrouwelijke/vernederende rol worden gezien.
 • Het geweld van daders is niet religieus geïnspireerd. De moslims onder hen hebben slechts een oppervlakkige kennis van de Koran en gaan zelden naar de moskee.
 • Van georganiseerd potenrammen is slechts op beperkte schaal sprake. De meeste incidenten ontstaan ter plekke.

mening van leerlingen

Uitsluiting en discriminatie van jongeren met een (vermeende) homoseksuele voorkeur is aan de orde van de dag op Amsterdamse scholen. Een groot deel van de mannelijke leerlingen zijn potentiële daders gezien hun profiel.
Uit de enquêtes onder 517 scholieren op 8 scholen (van de ruim 70 scholen in Amsterdam) komen de volgende resultaten:

 • 61% heeft geen en 25% een beetje les over homoseksualiteit gehad
 • 82% geeft aan dat er op school geen informatie op dit terrein wordt verstrekt
 • 72% van de scholieren kent geen medescholieren die homo/lesbisch zijn
 • op scholen is gescheld op homo's en lesbiennes schering en inslag
 • de schoolleiding voert volgens leerlingen meestal geen consequent beleid om dit tegen te gaan
 • 21% van de jongens en 12% van de meisjes is zelf regelmatig slachtoffer

van homofoob schelden

 • 28% van de scholieren rapporteert dat leraren grappen maken over homoseksualiteit
 • Men geeft in grote meerderheid aan homoseksualiteit in algemene zin te accepteren
 • De tolerantie neemt vooral bij de jongens snel af bij concretere vragen over homoseksualiteit in hun nabijheid
 • 29% van de jongens wil geen vriendschap sluiten met een homoseksuele medescholier
 • 39% wil geen huiswerk maken met een homo
 • meer dan de helft geeft aan geen kamer met een homo te willen delen op werkweek

moderne homonegativiteit

De onderzoekers noemen de houding van jongeren moderne homonegativiteit.

 • Traditionele homonegativiteit is gebaseerd op moralistische, vaak religieus geïnspireerde ideeën over homoseksualiteit. Het gaat hier dan om expliciete en grove afwijzingen.
 • Moderne homonegativiteit draait vooral om het afwijzen van uitingsvormen en zichtbaarheid van homoseksualiteit.

Bron: Buijs, Laurens; Hekma, Gert; Duyvendak, Prof. Dr. Jan Willem, Als ze maar van me afblijven. Een onderzoek naar anti-homoseksueel geweld in Amsterdam. Universiteit van Amsterdam/Amsterdam University Press, november 2008

Download hier het complete rapport