downloads

de goede naam van onze school 4 jaar later

Dit onderzoek door ITS en AOb gaat over agressie jegens onderwijspersoneel. Er is ook gevraagd naar homo-intimidatie. We citeren hier enkele cijfers.

  • In 2003 had 24% een veiligheidsplan of agressieprotocol, in 2007 is dat 46%.
  • De CAO schrijft een veiligheidsbeleid voor, 13% van de scholen heeft het desondanks niet, 42% van de respondenten weet niet of het er is.
  • In 13% van de gevallen is er specifieke aandacht voor agressie tegen homoseksueel onderwijspersoneel, 87% heeft geen specifieke aandacht voor groepen.
  • BVE is een uitzondering: 26% van de ROC's heeft specifieke aandacht voor de positie van homoseksueel onderwijspersoneel.
  • Op 19% van de scholen kent men een veiligheidscoördinator.

Besteedt uw school expliciet aandacht aan:


povobve
ja, tegen personeel in het algemeen43%42%49%
nee, tegen personeel in het algemeen 57% 58% 51%
ja,tegen homoseksueel personeel 10%14%26%
nee, tegen homoseksueel personeel 90%86%74%

Bron: Kessel, N. van & R. Sikkes (2007). De goede naam van de school vier jaar later. Tweede agressie- en geweldsenquête onder onderwijspersoneel. Metingen 2003-2007 vergeleken. Nijmegen: ITS ; Utrecht: Aob

Download het complete rapport