downloads

lhbt voorlichtingsgroepen van nederland anno 2011

In het najaar van 2010 voerde Marinus Schouten van EduDivers een onderzoek uit naar de groepen vrijwilligers in Nederland die op (vooral middelbare) scholen voorlichting geven over seksuele diversiteit. Ze deed dat in het kader van het landelijke project om voorlichtingsgroepen te ondersteunen, in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met COC Nederland (2010-2011). Het onderzoek is vergelijkbaar met het onderzoek naar het functioneren van voorlichtingsgroepen dat EduDivers (toen nog Empowerment geheten) in 1994 deed.

Dit is de geanonimiseerde publieksversie van het rapport. Het onderzoek gaat onder andere in op het bereik, de grootte en de organisatie van de groepen, hoe de groepen scholen benaderen, wat hun visie is op voorlichting en hoe ze inhoudelijk werken. 

Download het publieksrapport hier.