MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

downloads

mietjes moeten we niet

Dit onderzoek van EduDivers is het eerste Nederlandse onderzoek naar de sociale uitsluiting en stereotypen rond homoseksualiteit die jongeren en homo- en lesbische volwassenen ervaren. Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers: "De resultaten zijn verrassend. Het huidige emancipatiebeleid en de voorlichting moeten bijgesteld worden.”

Jongeren hebben helaas nog altijd een overwegend homonegatieve houding. 32% van de middelbare scholieren wil in de pauze niet naast een homoseksuele klasgenoot zitten. 67% houdt afstand van homoseksuele medeleerlingen of voelt zich onzeker over het contact. En slechts 34% vindt homoseksualiteit “een natuurlijke seksuele oriëntatie”. Daarnaast maken de opmerkingen van de scholieren glashelder dat afwijken van jongens- of meisjesachtig normgedrag tot grote weerstand leidt onder pubers.

Tegelijkertijd blijkt dat jongeren in de open vragen niet veel verder komen dan de typeringen ‘verwijfd’ of ‘manwijf’. De uitgebreide variatie in stereotyperingen die volwassen homo’s en lesbiennes benoemen leven niet onder de leerlingen. Dit suggereert dat voorlichting en emancipatiebeleid voor jongeren niet gericht moet zijn op het ontkrachten van dergelijke stereotypen, maar juist op tolerantie in bredere zin. Het in voorlichting stilstaan bij alle mogelijke vooroordelen kan er juist voor zorgen dat jongeren deze stereotypen gaan ervaren in plaats van frustratietolerantie opbouwen en om leren gaan met mensen die dingen anders doen dan zij ‘normaal’ vinden. Kinderen die anders zijn dan de norm is, moeten leren hoe ze dit op een goede manier kunnen uiten. Zodat al deze kinderen sociaal sterke, empathische, volwassenen worden.

EduDivers heeft samen met haar partners in de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit de MijnID campagne ontwikkeld. MijnID staat voor ‘Mijn Identiteit’, een programma gericht op identiteitsontwikkeling bij kinderen en dan vooral de ontwikkeling van hun seksuele identiteit. Middels deze campagne worden op scholen MijnID-ambassadeurs geworven die zich sterk maken voor een veilig schoolklimaat waarin ieder kind zichzelf kan zijn.

Dankmeijer: "Niet alleen ‘mietje’ of ‘pot’, maar ook ‘homo’ en ‘lesbo’ worden gebruikt om te schelden. Dat op zichzelf maakt ervoor uitkomen dat je homoseksueel bent tot een zeer beladen stap. En helemaal tijdens de puberteit, wanneer jongeren gierende hormonen hebben, onzeker zijn en vooral niet op willen vallen als ‘abnormaal’. Juist dan moet de school er alle energie insteken om te zorgen dat deze kinderen leren hoe ze hier respectvol en veilig mee omgaan. Want, als iedereen 'gedwongen' wordt om gemiddeld te zijn, is er uiteindelijk voor niemand ruimte om zijn of haar eigen identiteit te ontwikkelen."

Dankmeijer, Peter; Schouten, Marinus. Mietjes moeten we niet. Stereotypen over gender en seksuele diversiteit onder jongeren en homo's, lesbiennes en biseksuelen in Nederland. Peter Dankmeijer en Marinus Schouten - Amsterdam: EduDivers
Download hier het onderzoek "Mietjes moeten we niet".pdf