MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

downloads

movisie verkenning van effectieve interventies seksuele diversiteit

MOVISIE heeft in het kader van het VWS-programma ‘Beter in Meedoen’ onderzocht welke overdraagbare interventies gebruikt worden in Nederland op het gebied van LHBT-emancipatie. Door het hele land worden ‘toolkits’, websites, spellen, trainingen, dialoogprojecten, voorlichtings-werkvormen en theaterstukken ingezet om bij te dragen aan deze emancipatie. Uit de verkenning ‘Regenboog onder de loep' blijkt dat van veel interventies nog niet bekend is of er een evaluatie- en effectonderzoek is gedaan. Wanneer dergelijk onderzoek ontbreekt, blijft onduidelijk of en hoe de interventies werken.

verbeteren acceptatie maar minder op toerusten

Uit de verkenning blijkt ook dat deze interventies vooral gericht zijn op het verbeteren van de acceptatie van LHBT’s. In mindere mate richten interventies zich op het verbinden van LHBT’s en anderen en ze blijken nauwelijks gericht op het toerusten van LHBT’s zelf. Felten: “Het is heel goed dat er veel interventies zijn gericht op het vergroten van de sociale acceptatie. Maar tegelijkertijd is het jammer dat er minder aandacht is voor LHBT’s zelf, over hoe zij op een gezonde manier kunnen omgaan met hun minderheidspositie en hoe zij weerbaarder kunnen worden tegen negatieve reacties.”

onderzoek naar effectiviteit nodig

De onderzoekers constateren dat er veel burgers actief zijn op het terrein van LHBT-emancipatie in Nederland: door betrokken professionals en vrijwilligers worden creatieve interventies ontwikkeld. Hanneke Felten: “Dat is echt geweldig: het vereist namelijk enorme inzet maar vooral passie voor het thema. We kunnen concluderen dat dit volop in Nederland aanwezig is”.
Na dit verkennende onderzoek is volgens de onderzoekers vervolgonderzoek nodig naar wat er bekend is over de effectiviteit van de gevonden interventies. Felten: “De LHBT-emancipatie is duidelijk klaar voor de volgende stap om echt werk te gaan maken van effectiviteit” . De onderzoekers zijn recentelijk al deels op hun wenken bediend: dankzij de verkenning wordt een beschrijving van het Dialoogproject voor jongerenwerkers in de databank Effectieve sociale interventies opgenomen. Daarnaast start COC Nederland in samenwerking met MOVISIE en Centrum Gezond Leven van het RIVM met een theoretische onderbouwing en evaluatie van de Gay-Straight Alliances (GSA).

Download hier het complete rapport