downloads

nameting adelmundpilots

Auteurs: Lisette Kuyper, Ine Vanwesenbeeck en Peter Dankmeijer
Wat: Onderzoeksrapport, 35 pagina's
ISBN: geen
Druk: november 2007
Prijs: gratis

Dit onderzoeksrapport van de Rutgers Nisso Groep evalueert de effecten van experimenten met het invoeren van structurele aandacht voor seksuele diversiteit op twee Nederlandse scholen voor middelbaar onderwijs.

inhoud van de experimenten

In 2002 zijn de Pilots Schoolbeleid Seksuele Diversiteit gestart, kortweg de Adelmund pilots genoemd. In de Adelmund pilots werd geëxperimenteerd met integraal schoolbeleid op het gebied van homo-emancipatie in het onderwijs. Dit gebeurde met behulp van de Peer Gespreksmethode.

effecten

Op docentniveau zijn er wel aanwijzingen dat de pilots hebben bijgedragen aan een grotere bewustwording onder docenten met betrekking tot seksuele diversiteit, en het creëren van een draagvlak voor maatregelen en activiteiten op dit gebied.

Onder leerlingen is het beeld diffuus. Er zijn enkele voorzichtige aanwijzingen dat er positieve resultaten zijn geboekt, maar er zijn ook negatieve ontwikkelingen te zien. De acceptatie van homoseksualiteit is op de scholen nog lang niet voltooid. Interventies die hier een bijdrage aan kunnen leveren zijn dan ook hard nodig.

Het blijft van belang om het effect van deze interventies met onderzoek vast te stellen. De huidige studie laat, ondanks de vele methodologische beperkingen, zien dat er positieve resultaten geboekt kunnen worden. Maar alleen grootschalige en gestructureerde interventies kunnen in de toekomst zorgen voor een kwalitatief hoogstaande evaluatiestudie.

Lees hier een uitgebreide samenvatting
Download hier het volledige rapport