downloads

outway scholierenonderzoek Brabant

Stichting Outway (2005), Onderzoek naar homoseksualiteit in Brabant, Stichting Outway, 2005

Begin 2005 presenteerde stichting Outway de resultaten van een onderzoek dat zij deed in Brabantse scholen. Uit de resultaten blijkt dat eenderde van de leerlingen het schoolklimaat als problematisch voor homo's ervaart. Van de jongeren schat 85% in dat homojongeren en niet voor uit zullen komen. Als zij zelf homo zouden zijn, zou 63% er niet voor uitkomen.

werving moeilijk

Outway deed het onderzoek omdat het zwartboek Potten en flikkers de klas uit van COC Nederland uit 2002 hen aan het denken zette over de situatie in Brabant. Ook had Outway behoefte aan harde cijfers, voor het eigen beleid, maar ook voor de scholen zelf. Outway maakte een vragenlijst met 13 vragen en probeerde met vrijwilligers zoveel mogelijk scholen te bereiken.

De werving bleek tijdsintensief en veel scholen weigerden. Na negen maanden verkreeg Outway antwoorden van 3709 leerlingen verspreid over 15 scholen. De vragenlijsten werden daarna handmatig verwerkt met behulp van turflijsten.

zichtbaarheid van homoseksualiteit niet echt gewenst

Outway begon het onderzoek met vragen over de zichtbaarheid van homoseksualiteit. Daaruit bleek dat homoseksualiteit redelijk zichtbaar was: bijna alle leerlingen (80%) hadden wel iets gehoord over homoseksualiteit in hun omgeving of via de media. Veel jongeren ervaren de berichten als positief, maar meiden positiever dan jongens (73% tegen 51%).

Het was opvallend dat van alle homoseksuele media en organisaties de Gay Krant zeer hoog scoort qua bekendheid: 37% van de leerlingen kent die krant. Daarentegen scoort het COC slechts 6% en kent 50% van de jongeren geen enkele homo-organisatie. De meeste jongeren hebben weinig begrip voor uitingen van zichtbaarheid van homoseksualiteit, zoals de Gay Krant of de Gay Games. Het is wel wat meer begrip voor aparte feestjes en cafés.

het taboe op scholen

Veel scholieren vinden zichzelf tolerant. Tweederde zegt dat homoseksualiteit bij hen op school geen probleem is en 58% beweert dat er op school niet of nauwelijks gediscrimineerd wordt.

Tegelijkertijd blijkt hoe dubbel zij zijn over die inschatting. Want zij zeggen ook dat zij 57% van de schoolgenoten nooit over homoseksualiteit horen praten en 85% zegt geen enkele homoseksuele medescholieren te kennen. Een even groot percentage zegt te denken dat homojongeren waarschijnlijk veel moeite zullen hebben met het er voor uitkomen op school. Als de ondervraagde jongeren zelf homo of lesbo zouden zijn, zou 63% daar moeite mee hebben.

In totaal vindt 60% van de jongeren dat voorlichting nog nodig is; vooral de onderbouwjongeren vinden dat belangrijk. Zoals uit meer onderzoek blijkt, staan meiden positiever tegenover voorlichting dan jongens.

tilburg het best, roosendaal het slechtst

Outway vergeleek ook de verschillende regio's in Brabant met elkaar. Daaruit bleek bij elke vraag dat de sfeer in Tilburg het beste is en die Roosendaal het slechtst.

Eindhoven heeft een vreemde middenpositie. Hoewel de leerlingen daar beweren dat homoseksualiteit zijn op school geen probleem oplevert, denken de leerlingen toch vaker dat homoseksuele jongeren moeite zullen hebben met hun coming out op school.
In Den Bosch is dat juist omgekeerd.

Het valt ook op dat jongens vaker dan meiden denken dat homoseksualiteit een probleem is op school, terwijl ze tegelijkertijd minder vaak denken dat homojongeren moeite zullen hebben met hun coming-out.

conclusies van outway

Naar aanleiding van het onderzoek komt Outway met vier conclusies:

  1. scholen moeten concreet aangeven wat ze actief doen aan de veiligheid van homojongeren
  2. scholen moeten laten zien dat holebiseksualiteit normaal is; via leerboeken en het bespreekbaar maken
  3. iedere school moet documentatie over homoseksualiteit hebben; een sociale kaart en in de mediatheek
  4. er moet een gestructureerd plan voor voorlichting komen