downloads

seks onder je 25e

Hanneke de Graaf, Suzanne Meijer, Jos Poelman, Ine Vanwesenbeeck, Seks onder je 25e, Rutgers Nisso Groep / Soa Aids Nederland, 2005
Download het volledige rapport hier

werving

Respondenten werden zowel op aselecte als selecte wijze geworven. Voor het representatieve deel van de steekproef werden op aselecte wijze respondenten benaderd, zowel via scholen als via de Gemeentelijke Basisadministraties (GBA). Omdat bepaalde subgroepen in deze steekproef te klein zouden zijn om er uitspraken over de doen, werden allochtone jongeren en homo/biseksuele jongeren extra bijgeworven. (De extra homo/biseksuele jongeren werden geworven via het tijdschrift Expreszo: 1000 lezers kregen een brief waarin zij werden opgeroepen aan het onderzoek mee te doen.) Daarnaast heeft een aantal GGD's ervoor gekozen om binnen de eigen regio een extra groep jongeren te benaderen.

respons

Van de 31 geselecteerde scholen deden er 29 mee. Van de aselect via de Gemeentelijke Basisadministraties geworven jongeren reageerden er 2968, dat is bijna 24 procent. Regionale ophogingen leverden een vergelijkbare respons op. De respons onder allochtone jongeren bleef sterk achter: nog geen 10 procent gaf gehoor aan de oproep om mee te doen. Van de aangeschreven homojongeren reageerden in eerste instantie vooral de jongens enthousiast. Door het plaatsen van een oproep op de website werd ook het beoogde aantal meisjes gehaald.

methode

Er werden vragenlijsten opgesteld die via internet konden worden ingevuld. Op de scholen werden de vragen klassikaal ingevuld in computerlokalen. De jongeren in de buitenschoolse steekproef kregen een brief met de oproep naar de website te gaan waar de vragenlijst opstond en deze in te vullen.

In de vragenlijst werden de volgende (clusters van) concepten geoperationaliseerd: persoonskenmerken; kenmerken van seksuele gezondheid en ervaring; cognitieve en gedragsmatige factoren; contextuele factoren; seksuele betekenisgeving en gevoelens; factoren in de sociale omgeving.

ervaringen homo- en biseksuele jongeren

Seks onder je 25e is een onderzoek naar jongeren in het algemeen. Eén hoofdstuk (hfdst. 6) is gewijd aan homoseksuele, lesbische en biseksuele jongeren. De onderzoeksresultaten zoals beschreven in dat hoofdstuk, zijn hieronder samengevat.

 • Twee procent van de ondervraagde jongens en 1,3 procent van de meisjes geeft aan uitsluitend of vooral te vallen op het eigen geslacht. Deze cijfers zijn een gemiddelde voor de gehele onderzochte groep. Uitspraken over gerichtheid op de eigen sekse veranderen namelijk met de leeftijd. In de leeftijdsgroep van 12-14 jaar zegt 0 procent van de jongens en 0,4 procent van de meisjes te vallen op de eigen sekse. In de leeftijd van 18-20 jaar is dit resp. 2,2 en 1,6 procent en in de leeftijdsgroep van 21-24 jaar is dit opgelopen tot 4,3 bij de jongens en 1,7 procent bij de meisjes.

Coming out: jongens vertellen gemiddeld iets later (namelijk met 17,5 jaar) voor het eerst aan iemand dat ze (ook) op personen van heet eigen geslacht vallen dan meisjes (16,3 jaar).

 • Bij vergelijking met heterojongeren blijkt dat homojongeren ten tijde van het onderzoek minder vaak een vaste relatie hebben dan heterojongeren, en bovendien duurde hun laatste relatie duurde minder lang.
 • Verder worden verschillen naar seksuele oriëntatie vooral gevonden bij jongens.
 • Van de homojongens van 19 tot en met 24 jaar heeft 70 procent ervaring met anale seks, tegenover 21 procent van de heterojongens, waarbij moet worden aangetekend dat het onbekend is of het om passieve of actieve anale seks gaat. Meer homojongens dan heterojongens gebruikten hierbij met de laatste partner nooit condooms. Homojongens gebruikten relatief vaak alleen in het begin van de relatie condooms bij anale seks. Ook gebruikten meer homojongens dan heterojongens nooit een condoom bij pijpen.

Voor jongens die anale seks met jongens hebben, blijkt voor consequent condoomgebruik de attitude ten aanzien van condooms en de seksfrequentie van belang. Wanneer condoomgebruik met de vaste partner belangrijk wordt gevonden, is de kans op consequent condoomgebruik groter. De kans dat men altijd condooms gebruikt bij anale seks met een bepaalde partner neemt af naarmate men vaker seks heeft met deze partner.

 • Homo- en biseksuele jongens hebben minder ervaring met betaald worden en meer met zelf betalen voor seks dan heteroseksuele jongens. Deze jongens zijn vaker dan heterojongens wel eens gedwongen tot seks, ook voor het twaalfde jaar.

meningen van heterojongeren

In de totale groep jongeren van 12 tot 25 jaar blijkt homoseksualiteit nog verre van geaccepteerd te zijn.

 • Met name het vrijen van twee jongens wordt afgekeurd: 1 op de 5 meisjes en meer dan de helft van de jongens vindt dit vies.
 • Ook zegt 12 procent van de jongens en 4 procent van de meisjes dat ze de vriendschap met hun beste vriend of vriendin zouden verbreken als deze homoseksueel of lesbisch zou blijken te zijn.
 • In de jongste leeftijdsgroep is de mate van homo-negativiteit het grootst.
 • Hoog opgeleiden denken minder negatief over homoseksualiteit dan laag opgeleide jongeren.
 • Vooral Marokkaanse en Turkse jongens en meisjes denken negatief over homoseksualiteit.
 • Onder Nederlandse jongeren en Surinaamse meisjes is de homo-negativiteit relatief klein.