downloads

voorlichtingslessen seksuele diversiteit in het voortgezet onderwijs

Mooij, Ton; Fettelaar, Daan (2012), Voorlichtingslessen seksuele diversiteit in het Voortgezet Onderwijs. Pilot onderzoek: observatie van LHBT-voorlichting Nijmegen, ITS, februari 2012
Dit onderzoek is uitgevoerd door het ITS in samenwerking met EduDivers.
Download het rapport hier