Relaties en Seksualiteit

Het vernieuwde lespakket Relaties & Seksualiteit biedt leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8 op eigentijdse wijze een goede basis voor het geven van relationele en seksuele vorming. Het lespakket helpt basisscholen op een passende wijze invulling te geven aan de kerndoelen omtrent aandacht voor seksuele ontwikkeling en diversiteit. Het lespakket bestaat uit 4 katernen voor groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. De koppeling tussen deze groepen hangt samen met de ontwikkelingsfasen die deze leerlingen doorlopen. Elk katern bevat lessen over verschillende onderwerpen die te maken hebben met relaties en seksualiteit, aansluitend bij de belevingswereld van kinderen van verschillende leeftijden. Zo wordt in de onderbouw aandacht besteed aan verschillen tussen jongens en meisjes, rolpatronen, weerbaarheid en aan de vraag hoe een baby in de buik groeit. In de middenbouw gaat het om een eigen lichaamsbeeld, vriendschap, verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes, zwangerschap en de bewustwording van eigen en andermans grenzen. In de bovenbouw is er ook aandacht voor de puberteit, voortplanting, veilig vrijen, grenzen en misbruik. Het lespakket houdt rekening met verschillende culturen en religies en heeft aandacht voor uiteenlopende leefvormen. Door het uitgebreide aanbod aan lessen kunnen scholen zelf een aanbod van lessen vaststellen dat aansluit bij de schoolcultuur. GGD Hollands Midden ondersteund scholen bij het geven van invulling aan het onderwerp door kosteloze training voor docenten, oudervoorlichting en begeleiding bij de lessen of een project. Bij het lespakket hoort een digibordapplicatie. Deze vindt u hier.

Voor meer informatie over relaties en seksualiteit en de ondersteuning van GGD Hollands-Midden klikt u hier.