faq

waar kan ik terecht als docent of niet onderwijzend personeel?

Voor vragen en klachten over de omgang met leerlingen en collega's moet u in eerste instantie bij uw schoolleiding zijn. Over hoe dat aan te pakken, kunt u onder andere terecht bij de homogroepen van de vakbonden.

Voor inhoudelijke vragen over hoe u kunt omgaan met uw school(leiding), kunt u terecht bij:

APS, centrum school en veiligheid (het APS heeft hierin een formele taak)
www.edudivers.nl (functioneert als achtervanger voor vragen waar anderen niet mee uit de voeten kunnen)

Voor emotionele steun kunt u terecht bij de homo/lesbische groepen van de vakbonden:

AOb homogroep
Homogroep CNV Onderwijsbonden

De vakbonden hebben ook juridische ondersteuning. Om hiervan gebruik te maken, moet u wel lid zijn van de vakbond. Verder moet er sprake zijn van aantoonbare discriminatie. Als er mogelijk een conflict dreigt op uw werk, bevestig dan al uw contact schriftelijk en bewaar de documentatie!

Als uw klacht niet wordt gehoord, is het raadzaam uw klacht te melden bij een Meldpunt Discriminatie en bij de vakbonden.

Meldpunten Discriminatie