MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

faq

hoe intensief is die begeleiding?

De intensiteit van de begeleiding hangt sterk af van de situatie op en vraag van scholen.

Sommige scholen hebben een zeer multiculturele of mannelijke bevolking en een aantal culturele of seksespecifieke knelpunten. Op een multiculturele school met spanningen tussen groepen leerlingen of een grotendeels als (macho) jongens bestaande school zijn de veiligheidsproblemen doorgaans groter dan op gemengde of monoculturele scholen. Anderzijds is het bewustzijn van knelpunten en bereidheid tot initiatieven, ook rond seksuele diversiteit, op scholen met problemen juist vaak groter.

De meeste scholen zien er weinig in om substantieel extra specifieke aandacht aan seksuele diversiteit te geven. In de begeleiding wordt daarom met hen gezocht naar het bredere kader. Dit kost enige tijd.

Verder speelt een rol dat een negatieve sfeer op een school niet op korte termijn veranderd kan worden. Scholen kiezen er daarom niet voor om dit thema binnen een korte periode aan te pakken. We moeten ons daarbij realiseren dat elk uur externe begeleiding voor de scholen zelf tussen de 8 en 16 uur extra ‘huiswerk’ oplevert. Zeker met de huidige lesurennorm moeten scholen echt zoeken naar momenten waarop ze dat kunnen waarmaken, tussen de reguliere activiteiten door.

De begeleiding is daarom een langdurig proces met een lage intensiteit. We streven naar twee á drie gesprekken per school per jaar. In scholen die nog de urgentie moeten leren zien (de verkenningsfase), is dit aantal gesprekken vaak nog niet haalbaar. Bij scholen die al besloten hebben het onderwerp te ‘adopteren’ en zoeken naar actiemogelijkheden of al interventies uitproberen, is het makkelijker om twee of drie voortgangsgesprekken te hebben en één groepsgesprek of trainingsachtige bijeenkomst per schooljaar.