MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

faq

wanneer gaan de scholen echt iets zelf doen?

Vaak vinden tijdens deze opstartactiviteiten ook al uitvoerende activiteiten plaats. Er wordt vaak voorlichting door het COC gegeven, of enthousiaste docenten doen iets in hun lessen. Of een van de docenten neemt deel aan een training. Deze incidentele activiteiten hebben echter elk op zich weinig effect op het schoolklimaat als ze niet gedragen worden door het team.

Scholen kritisch aanspreken op hun verantwoordelijkheid is prima. Maar als zulke vragen de ondertoon hebben van kritiek op de snelheid waarmee scholen overgaan tot concrete activiteiten, moet men voorzichtig zijn. Als men scholen probeert te dwingen om direct een reeks concrete trainingen of voorlichtingen te doen, terwijl daar nog geen belangstelling of draagvlak voor is, dan creëert men alleen maar weerstand. De belangstelling en het draagvlak ontstaan alleen als de directie zelf overtuigd is van de noodzaak en vervolgens een proces in werking zet dat die belangstelling ook bij het personeel en uiteindelijk de leerlingen creëert.

Het globale stappenplan dat hierbij wordt gehanteerd:

  1. Creëer een gevoel van urgentie (de directie en nadere voortrekkers overtuigen dat het hier om een realistisch maar ook aan te pakken knelpunt gaat)
  2. Vorm intern een groep of zogenaamde coalitie (bv. van directie, veiligheids- en zorgcoördinator, enkele geïnteresseerde docenten)
  3. Ontwikkel een visie (hoe zien wij homovriendelijkheid binnen het grote kader van veiligheid, hoe gaan we om met lastige vragen van ouders en leerlingen)
  4. Deel de visie in het team, formuleer concrete uitwerking, plan van aanpak (wat gaan we waar geïntegreerd doen)
  5. Stel het personeel in staat om knelpunten te overwinnen (training, coaching, advies)
  6. Zorg dat er op korte termijn successen en beloningen zijn (leuke lessen, enthousiaste reacties van leerlingen, waardering voor docenten en leerlingen die met leuke concrete ideeën komen)
  7. Consolideer de verbetering, en blijf bewegen (integreren in gewone lessen en activiteiten, geregeld erop terugkomen)
  8. Veranker de verandering (vastleggen hoe het elk jaar terugkomt als vast onderdeel, hoe het overgedragen wordt aan nieuwe docenten, hoe de sfeer geïntroduceerd en onderhouden wordt bij nieuwe leerlingen)

(Dit stappenplan is afgeleid uit onderzoek van J.Kotter and D.Cohen, 2002, “The Heart of Change”, Boston: Harvard Business School Press)