MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

faq

wat houdt schoolbegeleiding in?

Scholen zijn overvraagd en homo-emancipatie is nooit hun eerste prioriteit. Zij zien vaak het belang in eerste instantie niet en hebben soms ‘belemmerende overtuigingen’, zoals leerlingen die zeggen dat de Islam homoseksualiteit verdeeld, docenten die bang zijn voor oververhitte reacties in de klas en schoolleiders die ouders niet voor het hoofd willen stoten of tevreden zijn als zich geen (zichtbare) ernstige incidenten voordoen. Nog meer dan bij andere maatschappelijke onderwerpen speelt rond homoseksualiteit een koudwatervrees.

Begeleiding van scholen op dit thema vereist daarom allereerst het creëren van een gevoel van urgentie bij degenen in scholen die een werkelijke verandering tot stand kunnen brengen: de locatiedirectie, en direct daarna de veiligheidscoördinator en de zorgcoördinator. Door middel van gesprekken, adviezen en materiaal worden zij gestimuleerd om de knelpunten te erkennen, herkennen, een visie te ontwikkelen, daarvoor draagvlak onder de rest van het personeel te verwerven en uiteindelijk tot praktische acties te komen. Tijdens dit samenwerkingsproces worden af en toe ook groepsgesprekken en trainingsachtige bijeenkomsten met (een deel van) het personeel begeleid.

Soms is een school al bezig met een ander maar verwant thema, zoals seksuele vorming, pesten of mediation door leerlingen. In zulke gevallen sluit EduDiversbij voorkeur aan op de reeds lopende activiteit; zo wordt de integratie van aandacht voor seksuele diversiteit niet iets dat als ‘extra’ wordt beleefd door de school.