MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

faq

wat is het doel van de schoolbegeleiding?

Het hoofddoel van EduDivers is om de scholen te bewegen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun aanpak van een negatieve sfeer rond seksuele diversiteit. Daarin slagen we als scholen uit eigen beweging plannen maken om een homovriendelijke sfeer te creëren.

Een eerste nevendoel is om scholen zodanig deskundig te maken dat zij zelf in staat zijn om hun aanpak effectief te maken. Dat betekent niet alleen dat ze moeten weten welke mogelijke acties ze kunnen ondernemen, maar ook hoe ze die in samenhang kunnen plannen om de zorgen dat de gewenste veiligheid ook echt ontstaat. Van incidentele voorlichtingen of trainingen kan dit bijvoorbeeld niet verwacht worden.

Een tweede nevendoel is om te bevorderen dat de praktische activiteiten die scholen gaan ondernemen op dit punt, zoveel mogelijk geïntegreerd worden in wat de school al regulier doet. Dat is de enige manier waarop de roze aandacht verankerd kan worden.