MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

geenid test

hulp nodig?

EduDivers heeft inmiddels ruim 20 jaar ervaring met het op maat begeleiden van schoolleiders bij integratie van aandacht voor seksuele diversiteit op scholen. Het is niet altijd makkelijk om aandacht te geven aan seksuele diversiteit. Voor docenten is er vaak sprake van enige verlegenheid en vaak ook van een gebrek aan informatie. Ook kunnen de soms heftige reacties van leerlingen een belemmerende rol spelen. Voor directies is niet altijd duidelijk óf en hóe ze seksuele diversiteit kunnen integreren in de bredere aanpak van veiligheid, sociale competenties en burgerschap.
Omdat wij bij voorkeur geen losse training of één lespakket bieden, maar liever begeleiding op maat, krijgen we geregeld vragen over wat dit nu inhoudt. Hieronder de meest gestelde vragen en onze antwoorden.
Vraag hier meer informatie over EduDivers advies op maat

vragen van schoolleiders

  1. wat houdt jullie schoolbegeleiding in?
  2. wat is het doel van de schoolbegeleiding?
  3. hoe intensief is die begeleiding?

vragen van opdrachtgevers, zoals gemeenten

  1. wanneer gaan de scholen echt iets zelf doen?
  2. wanneer worden de scholen daadwerkelijk homovriendelijker?

aanbod voor scholen

EduDivers biedt scholen met dergelijke vragen gericht advies. Naast inhoudelijke informatie en verwijzing naar welke lespakketten geschikt zijn voor school en leerling, bieden wij advies over de mogelijke inbedding in de schoolvisie, identiteit en dagelijkse routines. Daarbij ondersteunen wij niet alleen docenten, maar ook directies bij hun aanpak om voor dit thema (binnen de context van breder thematiek) draagvlak te creëren en de aanpak te verankeren. Advies bestaat doorgaans uit enkele adviesgesprekken, waaronder een verkenningsbijeenkomst met een groep medewerkers die aandacht willen gaan geven aan burgerschap en seksuele diversiteit.

aanbod voor gemeenten

EduDivers biedt haar diensten ook aan bij gemeenten. Gemeenten willen vaak scholen stimuleren hun sociale veiligheid te vergroten en om een rol te vervullen in de opvoeding tot burgerschap en tolerantie. EduDivers staat voor om de scholen op maat te begeleiden. Wij denken dat een uitsluitend aanbodgerichte aanpak irritatie bij de scholen opwekt en onvoldoende bijdraagt aan hun eigen verantwoordelijkheid.

pagina bijgewerkt op 26 mei 2013