geenid test

een veilige omgeving

Een veilige omgeving in de vorm van goede en gemeenschappelijke overeengekomen regels rond omgangsvormen vormen de sleutel tot een veilig schoolklimaat.

  1. Zorg dat u duidelijke regels hebt over hoe u omgaat met discriminatie, maar ook met schelden ("homo!") en andere ongewenste omgangsvormen zoals geniepig pesten, roddel en sociale uitsluiting.
  2. Zorg dat deze regels gedragen worden door het team en dat docenten en andere medewerkers weten hoe zij in de praktijk kunnen omgaan met incidenten.
  3. Laat in de school op diverse manieren merken dat diversiteit positief is, dat de school diversiteit waardeert en dat homoseksualiteit en niet stereotype jongens/meisjesgedrag een plaats heeft binnen de school.
  4. Zorg dat uw klachtenregeling en vertrouwenspersonen openstaan voor zowel leerlingen als personeel en voor alle klachten over en weer. Neem alle klachten serieus.

instrumenten

ondersteuning door edudivers

achtergrondinformatie

deze pagina is bijgewerkt op 28 mei 2013