MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

lesgeven

basisonderwijs

actueel

EduDivers voert gesprekken met PO-raad en Pabo's over lokale projecten met basisscholen.

gouden tips

  1. Suggesties voor incidentele lessen basisonderwijs in schooljaar 2017-2018
  2. leefvormen (lessenpakket over diversiteit, rolpatronen en leefwijzen)Besteed vanzelfsprekende aandacht aan respectvol omgaan met verschillen in de lessen; inclusief aandacht voor verschillende soorten leefvormen en gezinnen
  3. Sta niet toe dat kinderen elkaar voor homo (of wat dan ook) uitschelden

aanbod edudivers

lesmateriaal

werkvormen

De meest geschikte werkvormen voor het basisonderwijs zijn:

kinderboeken

meer lezen