lesgeven

bill sanders

Bill Sanders is een boek over de kikker Bill, die verliefd wordt op zijn vriend. Het boek is in diverse talen beschikbaar en downloadbaar als app.

Schrijfster Connie van Gils schreef het verhaal en illustrator Roel Seidell maakte er de mooiste tekeningen bij. Het verhaal wordt in het Nederlands voorgelezen door Christina de Ridder. Hierdoor kunnen jonge kinderen het verhaal zelfstandig volgen.
Oudere kinderen zetten de stem uit en lezen het verhaal zelf.

De kikker Bill Sanders wordt weggepest en maakt een reis naar Parijs. In Parijs leert hij zingen en dansen. Eenmaal beroemd, keert hij terug naar de sloot waar hij vandaan kwam. Daar ontmoet hij Job, de kikker op wie hij vroeger al een oogje had. Hoe zou dat aflopen?

Op de website staat ook informatie voor hoe ouders en professionals met het boekje kunnen omgaan. Lees meer info op de website van Bill Sanders