lesgeven

hotelschool: maak een marketingplan voor een homohotel

De Hogere Hotelschool Leeuwarden gaf in 2003 haar studenten de opdracht om een marketingplan te ontwikkelen voor een homohotel op Aruba.

Niche-marketing

De opdracht was interessant, omdat zij de studenten liet oefenen met de normale eisen aan een marketingplan, maar daaraan ook het element van niche-marketing toevoegde, en bovendien maatschappelijke aandacht gaf aan meer specifieke wensen van gemarginaliseerde doelgroepen. Omdat homomannen en lesbische vrouwen vaak wel kapitaalkrachtig zijn, is niche-marketing voor deze doelgroep toch erg interessant. Niche-marketing kan men alleen effectief doen als men kennis heeft van de betreffende doelgroepen en men zich over bepaalde vooroordelen kan heenzetten.

Lezing

EduDivers (toen nog Empowerment) werd gevraagd om een introducerende lezing te verzorgen.