MijnID

lesgeven

volg ons op twitter
volg ons op twitter

lesgeven

voortgezet onderwijs

gouden tips

  1. Stop het uitschelden voor "homo"; homojongeren ervaren dit nooit als grap
  2. Suggesties voor incidentele lessen VO
  3. Besteed vanzelfsprekende aandacht aan seksuele diversiteit in verschillende soorten lessen; haal het taboe ervan af
  4. Laat voorlichting over homoseksualiteit door vrijwilligers geven. Vraag om een voorlichting bij de lokale voorlichtingsgroep over homoseksualiteit; bespreek de voorlichting na met de voorlichters

aanbod edudivers

theater

lesmateriaal vmbo

lesmateriaal havo/vwo

voorlichting door vrijwilligers

werkvormen

meer lezen