lesgeven

voortgezet onderwijs

gouden tips

  1. Stop het uitschelden voor "homo"; homojongeren ervaren dit nooit als grap
  2. Suggesties voor incidentele lessen VO in schooljaar 2017-2018
  3. Besteed vanzelfsprekende aandacht aan seksuele diversiteit in verschillende soorten lessen; haal het taboe ervan af
  4. Laat voorlichting over homoseksualiteit door vrijwilligers geven. Vraag om een voorlichting bij de lokale voorlichtingsgroep over homoseksualiteit; bespreek de voorlichting na met de voorlichters

aanbod edudivers

  • ruben les (een les van 45 of 90 minuten over homopesten)
  • schoolvisite (een dag vol leerlingenparticipatie)
  • voice out (6-12 weken durend lesprogramma over identiteit, respect en mensenrechten)
  • dubbel divers (lessuggesties voor docenten)
  • omgaan met taboes (docententraining)
  • e-cursus voor docenten (tot 1 januari 2017 gratis) (let op: de beschrijving is in het Engels maar de cursus is ook in het Nederlands beschikbaar!

theater

lesmateriaal vso

lesmateriaal vmbo

lesmateriaal havo/vwo

voorlichting door vrijwilligers

werkvormen

meer lezen