lesgeven

aanz: .. en nog een prettig weekend!

Workshop voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.

Doel

Het doel van dit dagdeel is het team inzicht te geven, dat het hebben van een visie over homoseksualiteit, en het maken van een beleid voor omgangsregels ten aanzien van homoseksualiteit op school, uitsluiting en discriminatie van leerlingen en leerkrachten kan voorkomen.

Werkwijze

Uw collega's zitten in de personeelskamer en hebben een gezellig gesprek over het meenemen van de partners naar een schoolfeest. Het gesprek krijgt een onverwachte wending. Het loopt niet goed af!!
In het eerste deel speelt AanZ voor u een monoloog en een interactieve theaterscne. In beiden wordt de invloed van vooroordelen over homoseksualiteit, scheldgedrag en uitsluiting van homoseksuele leerlingen en/of personeelsleden zichtbaar gemaakt. De theaterscne is interactief, dat wil zeggen dat het stuk twee keer gespeeld wordt. Bij de tweede keer kan het stuk door het publiek naar wens aangepast worden tot een product waar zij achter kunnen staan.
Hierna wordt een casus besproken en wordt er een sociale kaart gemaakt van de school: 'Hoe veilig is onze school'.

Meer informatie

Voor wie: onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel
Duur: een dagdeel
Datum/plaats: in overleg (ruimte en verdere benodigdheden)
Kosten: op te vragen bij onderstaand adres en/of telefoonnummer

Boekingen

Voor meer informatie en/of boekingen: Theatergroep AanZ