lesgeven

iedereen heeft wat, wat heb jij?

Iedereen heeft wat, wat heb jij? is een brochure over homoseksualiteit en handicap. In december 2004 werd het boek gepresenteerd door COC Nederland.
In het boekje staan de resultaten van een behoefte-onderzoek van homoseksuele gehandicapten. Zo vragen ze om meer aandacht voor handicaps bij seksuele voorlichting en veilig vrijen. Hulpverleners dienen beter geschoold te worden om door te vragen over (homo)seksualiteit. Verder bestaat er onder homoseksuelen met een handicap een grote behoefte om onderling contact te leggen en vriendschap te sluiten. Men wil zoveel mogelijk positieve ervaringen delen om op die manier de eigen positie te versterken.

"Iedereen heeft wat, wat heb jij?" is te bestellen bij COC Nederland. Maak 5 euro over op Postbanknummer 570 348 t.a.v. COC Nederland, Amsterdam, o.v.v. "Rapport Iedereen heeft wat".