lesgeven

ruben les

EduDivers ontwikkelde een wetenschappelijk onderbouwde voorlichtingsles van 45 of 90 minuten bij de korte film "Ruben".

De film en het lesmateriaal is gratis beschikbaar:

de film ruben

De film "Ruben" gaat over homoseksualiteit en over pesten. In de film van 10 minuten wordt de 15 jarige Ruben gepest omdat hij homo is. Zo komt hij ook over: hij heeft een zachte stem en hij beweegt niet heel mannelijk. In de film zie je ook dat Ruben voor het eerst verliefd wordt en voor eerst een kus geeft (aan Mike, een Nederlands Marokkaanse jongen). Op school verschijnt een foto via social media met de kus en wordt hij daarna getreiterd en mishandeld door een aantal jongens. Na deze mishandeling ziet Ruben het allemaal niet meer zitten... Door de hulp van zijn zusje en ouders komt het gelukkig goed. Het vervolg van het verhaal wordt in de afsluitende videoclip Every New Day van Neil en de acteurs van Ruben verteld.

gebruik van de les

Met de film kan je een voorlichting geven over homoseksualiteit en over pesten. Het doel is om leerlingen zich te laten inleven in de situatie van LHBT jongeren, ze voornemens te laten maken om niet te pesten en adviezen tegen pesten te bedenken.
De les is gemaakt voor VMBO als op HAVO/VWO. Het is wel nodig om de manier van uitleggen en het taalgebruik aan te passen. Daarnaast is de film getest in de bovenbouw van het basisonderwijs. EduDivers maakte ook enkele lestips voor het basisonderwijs.
Het is heel mooi als je de les kunt geven aan het begin van het schooljaar om afspraken over pesten in het algemeen te maken. Maar je kunt de les ook doen na een paar andere lessen over respect (maatschappijleer) of over relaties en seksualiteit (bijvoorbeeld in het kader van het lessenpakket "Lang Leve de Liefde" of in de Week van de Liefde, rond Valentijnsdag, 2e week februari).

de voorlichtingsles

De inhoud van de les is in het kort:

 1. Start van de les en afspraken over omgangsvormen
 2. Tonen van de film "Ruben"
 3. Bespreken van de film
 4. Inlevingsoefening
 5. Invullen schoolklimaatthermometer en nabespreken
 6. Bedenken suggesties tegen pesten
 7. Teken van een verklaring tegen pesten
 8. Het afsluiten van de les met de videoclip om te laten zien hoe het met Ruben en Mike afloopt.

Het lesmateriaal bestaat uit een set van:

 1. De handleiding voor de docent of voorlichters
 2. Schoolthermometer kaartjes met een zevental vragen voor minionderzoekje in de les
 3. Een campagneposter waarop u de suggesties van de leerlingen voor verbetering van het schoolklimaat kunt noteren
 4. Anti-pest diploma kaartjes die leerlingen tekenen om af te spreken dat ze niet  meer pesten

schoolthermometeronderzoek

Misschien vindt de docent het prettig om meer zicht te krijgen op de veiligheid op school in de vorm van onderzoeksresultaten van de thermometerkaarten. De vragen op de voorkant van dit kaartje zijn geselecteerd omdat ze volgens gerenommeerde onderzoekers een betrouwbaar beeld geven van de LHBT vriendelijkheid van een school. De docent kan de thermometerkaarten laten invullen en de gegevens invoeren of dat laten doen. EduDivers kan dan snel een kant en klaar onderzoeksverslag aanleveren.

terugkoppeling in de school

Deze les levert niet alleen een waardevolle discussie in de klas op, maar ook een verkenning van de schoolveiligheid en suggesties voor verbetering van het schoolbeleid. U kunt alle posters (of foto's van de posters en stickers) verzamelen en bespreken met het docententeam. Een eventuele gay/straight alliance kan de resultaten bespreken met de schoolleiding of in de leerlingen- en medezeggenschapsraad en proberen te komen tot een plan om zoveel mogelijk suggesties uit te voeren.
Als er hulp of advies nodig is voor hoe je de suggesties kunt invoeren, kan je altijd EduDivers inschakelen om de school te begeleiden met een adviesgesprek, de begeleiding van een team discussie, een docententraining of een uitgebreider leerlingenparticipatie/lesprogramma (Voice OUT).