lesgeven

downloads voor docenten

Docenten kunnen hier de handleiding en het overige materiaal voor de Ruben les downloaden. Voor het zien en tonen van de film Ruben heeft u inmiddels via een mail viewcodes ontvangen.

Het materiaal wordt in mei 2013 herzien en verbeterd op basis van ervaringen. We horen graag uw commentaar op de les en de successen en knelpunten bij de uitvoering!