lesgeven

ruben les: gratis downloads voor voorlichters

Vrijwillige voorlichters kunnen hier gratis de handleiding en het materiaal voor de Ruben les downloaden. De film Ruben moet je wel zelf aanvragen bij de makers via http://defilmruben.nl/contact/ (de film is geen eigendom van EduDivers).

We horen graag jullie commentaar op de les en de successen en knelpunten bij de uitvoering!

verbod op verdere verspreiding

Het gebruik van de downloads is gratis voor voorlichters omdat de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit de kosten heeft betaald op basis van een subsidie van het Ministerie van OCW en omdat EduDivers weet dat voorlichters een zeer beperkt budget hebben.
Het is echter verboden dit materiaal te gebruiken met een winstoogmerk. Dat wil zeggen dat het niet mag worden gekopieerd, bewerkt en doorverkocht. Het wil ook zeggen dat er geen geld mag worden gevraagd voor de voorlichting, behalve reis- en beperkte andere onkosten voor training van voorlichters. Omdat we het materiaal volgend jaar testen en herzien, verkopen we de versie voor docenten om die herdruk te kunnen betalen. In verband daarmee is het ook verboden om deze versie van het materiaal door te sturen naar docenten.