lesgeven

ruim baan voor reinier

De DVD documentaire 'Ruim baan voor Reinier' gaat over het leven van Reinier, een homoseksuele jongeman met een ernstige handicap. Hij is spastisch en zit in een rolstoel. De documentaire gaat vooral over de opleiding van Reinier en zijn werk bij de politie. Maar het is ook een indringend persoonlijk portret geworden, waarin filmmaker Gabrielle Provoos er in geslaagd is op ontwapenende wijze alle facetten van zijn persoonlijkheid en de manier waarop hij in het leven staat in beeld te brengen. Provaas: 'Ik wilde geen documentaire maken over Reinier om medelijden op te wekken. Daar kun je niks mee. Ik wil met de documentaire laten zien dat Reinier gewoon een mens is met al zijn eigenaardigheden'.

succesverhalen

Roeland van Spaandonk, projectleider: 'Mensen met een beperking zijn steeds meer op zichzelf aangewezen, maar er zijn maar weinig mensen die ze daar ook echt kansen voor willen geven. Raar eigenlijk, want uit onderzoek van bijvoorbeeld de GGZ en de VNG blijkt dat maatschappij juist vindt dat mensen met een beperking normaal moeten kunnen meedraaien in de samenleving. Om de vooroordelen die mogelijk heersen weg te nemen, hebben we de campagne Ruim Baan! ontwikkeld. Middels zes succesverhalen, hopen we de maatschappij er van te overtuigen dat mensen met een beperking ook 'normaal' zijn'.

uwv

'Ruim baan voor Reinier' is een documentaire die geproduceerd is in het kader van het project 'Beperkt in Beeld' dat gesubsidieerd is door het UWV. Met dit project wil COC Nederland een bijdrage leveren aan de emancipatie van homoseksuele mannen en vrouwen met een geestelijke of lichamelijke handicap en tevens de toekomstige werkgever voorlichten over de mogelijkheden die mensen met een handicap hebben.

Zie voor meer informatie en het bestellen van de dvd 'Ruim baan voor Reinier' de website Ruim baan.