lesgeven

visitatie door leerlingen

Een interactieve dag voor leerlingen en docenten, waarbij op school de sfeer rond burgerschap, diversiteit en homoseksualiteit wordt onderzocht. De dag eindigt met concrete aanbevelingen.

doel

De schoolvisite is een interactieve belevenis van één dag voor uw leerlingen (of eventueel voor uw team). Tijdens de dag wordt via discussies, een enquête, interactieve lessen en een flitsende nabespreking verkend hoe de situatie op school is en kan verbeteren.
Wat levert de schoolvisite u op?

  1. De school een participatieve belevenis geven rond burgerschap en diversiteit
  2. De school krijgt meer inzicht in de wensen en knelpunten rond burgerschap, diversiteit en seksuele diversiteit
  3. De leerlingenraad/medezeggenschapsraad/directie aanknopingspunten geven voor concrete actiepunten rond burgerschap en (seksuele) diversiteit
  4. Het helpen van belanghebbenden in de school om hen een handje te helpen om constructief in dialoog te treden met de rest van de school over het verband tussen veiligheid en seksuele diversiteit

actie

De school selecteert 6-15 bereidwillige leerlingen uit diverse leerjaren en roostert hen een dag uit om de schoolvisite te doen. De groep kan ook bestaan uit één klas, maar het programma werkt beter met vrijwilligers. De dag wordt begeleid door een of twee medewerkers van EduDivers en eventueel met assistentie van een docent. De schoolvisite duurt een dag van circa 5 uur.
De schoolvisite kan ook met een (deel van) het personeel worden uitgevoerd. De directeur moet het laatste uur van de visite bijwonen om aan te geven of de conclusies herkenbaar zijn en de aanbevelingen haalbaar.

programma

  1. Het programma van de dag zelf bestaat uit vier onderdelen:
  2. de leerlingen maken kennis met elkaar en verkennen van hoe de school veilig is voor iedereen en met name voor LHBT leerlingen
  3. interviewen andere leerlingen en docenten(in de grote pauze)
  4. bijwonen van een of twee discussielessen waarin de leerlingen zien dat groepsprocessen onder jongeren andere meningen opleveren dan individuele interviews

Aan het eind van de visite trekken de leerlingen conclusies en formuleren samen met de directeur aanbevelingen

Op verzoek kunt u een uitgebreide versie van het programma ontvangen.

kosten

De schoolvisite wordt begeleid door getrainde Mijn ID ambassadeurs (vrijwilligers) of door trainers van EduDivers en kost €1000 (excl. BTW) inclusief een kort verslag en aanbevelingen.

Verslag schoolvisite 4 okt 2010 (geanonimiseerd).pdf
Vraag hier nadere informatie over dit product.