lesgeven

enveloppenspel

pd: geinspireerd op, bron, jaartal

Hoofdthema:
Niveau: alle niveaus
Tijdsduur:
Nodig:

  • enveloppen
  • kaartjes
  • vragenlijst

bijlage: vragen enveloppenspel

verantwoording

Deze werkvorm is uitstekend bruikbaar als leerlingen al gepraat hebben over homoseksualiteit en vooroordelen rond homoseksualiteit (en andere seksuele belevingsvormen). En ook bruikbaar als er meerdere lessen over homoseksualiteit gegeven worden. Bij deze werkvorm moeten leerlingen zich verplaatsen in de rol van de homoseksuele man/jongen of homoseksuele meisje/vrouw.

De leerlingen kunnen van tevoren of naderhand meer lezen over de belevingswereld van homojongeren en lesbische jongeren in de brochure 'Exclusief voor meiden' (verkrijgbaar bij het COC Nederland), het Meidenboek en de brochure 'Jongens onder elkaar' (verkrijgbaar via de Schorerstichting). In Vlaanderen heeft Sensoa in samenwerking met de homojongerenvereniging Wel Jong Niet Hetero de brochures 'Meisjes en meisjes' en 'Jongens en jongens' uitgegeven. Deze folders staan ook op de website van Wel Jong Niet Hetero.

spelregels en begeleiding

De docent(e) maakt een keuze uit de bijgevoegde vragenlijst. De docent(e) schrijft van te voren de vragen op de kaartjes (één vraag per kaartje), stopt ze in de enveloppen en plakt deze dicht. ledere leerling krijgt een enveloppe met daarin een kaartje. De enveloppe mag pas opengemaakt worden als de leerling aan de beurt is. De bedoeling is dat de leerling de vraag hardop voorleest en zich probeert te verplaatsen in de rol van een homoseksuele jongen of lesbisch meisje en de vraag zo goed mogelijk probeert te beantwoorden. De docent(e) begint zelf. Wordt de vraag niet goed beantwoord of is het antwoord niet voldoende uitgediept, dan kan de docent(e) hierop inspringen via doorvragen of verwijzing naar de gelezen teksten.

Vooral bij deze werkvorm krijg je te maken met heteronormen. Ga daar zo veel mogelijk op in.

Een variatie op het spel is om er een grabbelton van te maken. Als de leerling aan de beurt is trekt hij/zij een enveloppe uit de grabbelton.

Dit spel moet goed geëvalueerd worden aan de hand van een paar vragen, bijvoorbeeld:

  • Hoe voelde je je in de rol van een homoseksuele jongen/meisje?
  • Denk je dat je je homoseksuele vriendje/broertje/neefje of lesbisch vriendinnetje, zusje of nichtje nu beter kunt begrijpen? Denk je dat je je nu anders op zult stellen naar homoseksuele jongens/meisjes (mannen/vrouwen)?
  • Heb je iets geleerd van deze werkvorm?