lesgeven

gay&school

Vanaf augustus 2012 staat aandacht voor seksuele diversiteit in de kerndoelen van het onderwijs, als de Eerste Kamer daar mee akkoord gaat.
Dit geldt ook voor het basisonderwijs. Gay&School ontwikkelde speciaal voor basisscholen een kwartet om spelenderwijs diversiteit te behandelen.

Diversiteit in gezinnen

Kinderen groeien niet meer vanzelfsprekend op in een gezin met een vader, een moeder en een broertje of een zusje.
De thuissituaties van kinderen zijn divers. Soms is er één ouder en soms zijn het er vier in twee verschillende huizen.
De één woont bij oma. De ander heeft twee vaders.

Met wie woon jij?

In het vrolijke kwartet 'Met wie woon jij?' worden negen verschillende gezinssamenstellingen uitgebeeld.
Kinderen kunnen hierin hun eigen gezin herkennen en leren dat er ook andere thuissituaties bestaan, zoals van het meisje met de twee moeders.

Doe-poster

Bij dit kleurrijk geïllustreerde kwartet wordt een mooie poster geleverd waarop alle negen gezinnen uit het kwartet zijn afgebeeld.
Op de poster is ruimte voor een aantal gezinsfoto’s van kinderen in de klas.

Bestellen

Kwartet + poster zijn te koop voor €12,50 via de website van Gay&School.