MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

lesgeven

lieve lita

Hoofdthema: vooroordelen ten aanzien van homoseksualiteit
Niveau:
Tijdsduur:
Nodig: pen, papier, eventueel kopieën van de brieven van Fatima en Marcel aan Lieve Lita.

Introductie
Een leuke openingsvorm om erachter te komen welke vooroordelen er bestaan over homoseksualiteit. De drempel om zich met homoseksualiteit bezig te houden wordt verlaagd doordat de leerlingen zich in het thema verdiepen. De werkvorm biedt gespreksstof voor een voorlichting.

Doel
De leerlingen worden zich meer bewust van eigen reacties en houding ten aanzien van personen die door seksualiteit in de problemen komen. Leerlingen onderzoeken waar deze reacties op gebaseerd zijn.

Spelregels en begeleiding
De leerlingen krijgen de brieven van Marcel en Fatima te lezen, waarin ze om raad vragen voor hun probleem. De leerlingen proberen ze te adviseren en schrijven een zo goed mogelijk antwoord op de brief. Leerlingen moeten zichzelf als hulpverlener beschouwen en een advies geven waar ze zelf achter staan. Benadrukt moet worden dat de leerlingen hun eigen mening opschrijven.

Wanneer de leerlingen hun antwoord hebben opgeschreven leveren ze dit (eventueel anoniem) in. De leraar/lerares kan door de antwoorden zien welke positieve en negatieve ideeën over homoseksualiteit er in de klas leven. Naar aanleiding hiervan kunnen deze ideeën over homoseksualiteit in een volgende les besproken worden, nadat eerst een samenvatting van de adviezen is gegeven.

Variaties
Een variatie is om de leerlingen op een "zo goed mogelijke" en een "zo slecht mogelijke" manier te laten reageren. In een schijnbaar tolerante groep kan de discussie over homoseksualiteit hier eventueel door uitvergroot worden. Ook kan aan het einde van de les een ander probleem opgelost worden. Hieruit kan dan blijken hoe groot de invloed van de lessen op de mening van de leerlingen is geweest.

Zowel de brief als een aantal antwoorden kunnen in de klas voorgelezen worden. De leerlingen kunnen hun mening geven over deze antwoorden en hun eigen adviezen vergelijken met de antwoorden van echte probleemrubrieken uit de tijdschriften. De opdracht kan ook als huiswerk meegegeven worden. De leerlingen kunnen dan rustig over het probleem nadenken en een zo goed mogelijk advies proberen te bedenken.