MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

lesgeven

maak de zin af

Hoofdthema: homoseksualiteit
Niveau: onderbouw middelbare school, schoolse groepen
Tijdsduur: 15 minuten
Nodig: werkblad

Samenvatting
Jongeren vullen een werkblad met onafgemaakte zinnen in. Uit de manier van invullen krijgen de begeleider en de groep zicht op (voor)oordelen die leven. Daar kan men dan via een andere werkvorm op ingaan.

Doelen
Een overzicht krijgen van (voor)oordelen die leven.

Stappen

Voorbereiding
Zorg voor voldoende kopieën van het werkblad. Deel het werkblad uit.

Introductie
Leg uit: in dit onderdeel van de sessie erom gaat om even snel een beeld te krijgen van hoe men denkt over homoseksualiteit. Hiervoor wordt het werkblad gebruikt, vertel de leerlingen dat het geen proefwerk is. Het is alleen maar een korte inventarisatie van meningen. Het werkblad wordt niet beoordeeld. De voorlichters willen het wel graag krijgen achteraf, maar dat is alleen voor eigen gebruik. Je hoeft dus ook niet je naam op het papier te zetten.

Organisatie
Deel het papier uit en geef vijf minuten tijd om het in te vullen.

Bespreking
Kies enkele vragen om door te nemen met de klas. Het meest zinvol is om vragen te kiezen die betrekking hebben op seksuele oriëntatie zelf, sekserollen, seksualiteit en uitsluiting. Deze vier aspecten vormen de basis van homovijandigheid of heteronormativiteit. Bijvoorbeeld:

  1. Ik denk dat homoseksualiteit aangeboren is/door verleiding komt, want… (seksuele oriëntatie)
  2. Een jongen die zich opmaakt, vind ik … (sekserollen)
  3. Als iemand zegt dat homoseksuele mannen korte relaties hebben, denk ik ... (seksualiteit)
  4. Als ik zou weten dat mijn leraar of lerares homo is, dan ... (uitsluiting)

Inventariseer kort en snel de antwoorden. Geef een samenvatting: er zijn dus verschillende meningen.

Aandachtspunten
Deze oefening is vooral geschikt voor klassen die niet gewend zijn vrij te discussiëren, nogal schools reageren of juist al te fel reageren. Ook voor sommige (wel taalvaardige) allochtone groepen is deze vorm daarom geschikt. Het schriftelijk-schoolse karakter van de oefening maakt de groep makkelijker te disciplineren.

Lees ook de bijlage voor meer inzicht in waarom juist deze thema gebieden centraal staan. Door de meningen over deze thema's systematisch te observeren en te bespreken, bestrijk je het hele gebied van heteronormativiteit.

Variaties
Na het hier beschreven deel van de oefening, kan er gelijk verder worden gegaan met het meer inhoudelijk bespreken van de thema’s aan de hand van de gemaakte opmerkingen.
Ga bij andere vragen en antwoorden er wat meer op in, indien deze veel discussie opleveren. In de voorlichting varieert de docent, trainer, voorlichter het thema: kijk of je terug kunt komen op opmerkingen op de vellen, daar zitten de zaken waar de leerlingen blijkbaar mee bezig zijn.

Referenties
Deze werkvorm is geschreven door Peter Dankmeijer en mag worden overgenomen met bronvermelding: www.edudivers.nl, EduDivers (1998)
Sub-Artikels:
Werkblad: Maak de zin af
Bijlage: Vier themagebieden van heteronormativiteit