MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

lesgeven

meningen over leefvormen

Thema: leefvormen; meningsvorming
*Niveau*: 11-12 jaar
Tijdsduur: 35 minuten
Nodig: enquêteformulier
Leerdoelen:

  • leren je eigen mening van die van anderen onderscheiden
  • leren hoe opgedane ervaringen met respect en diversiteit in een groepsgesprek kunnen worden toegepast

Stappen

  1. Uitleg. Mogelijke tekst: We gaan deze les beginnen met een enquête. Ik deel die nu uit. Het is de bedoeling dat jullie deze individueel gaan invullen. Daarna gaan we erover praten.
  2. Uitdelen enquête.
  3. Enquête invullen.
  4. Nabespreking. Maak een score op het bord. Inventariseer redenen voor het invullen. Emoties en feiten onderscheiden. Eigen mening en andermans mening onderscheiden. Mogelijke tekst: Wat vindt je van deze stelling? Is dat je eigen antwoord anders dan die van een ander? Waarom denk je dat dit zo is? Waarom vind je dit? Waarom vinden anderen dat? Waarom is er verschil tussen die meningen?

Het gaat bij de nabespreking van deze enquête vooral om het ontrafelen van wat er achter snel gegeven meningen zit. Probeer daarbij niet slechts op een technische manier emoties en feiten te onderscheiden en te informeren naar eigen en andermans meningen. Probeer vooral ook om warme belangstelling, integriteit, nieuwsgierigheid en interesse te tonen en daarmee een voorbeeld van goede omgang met diversiteit en interculturaliteit te zijn.

Aandachtspunten

Kinderen in de hogere klassen van het primair onderwijs zeggen vaak nog vrij blindelings na wat hun ouders vinden, of wat ze gehoord hebben van anderen. Het leren maken van onderscheid tussen hun eigen en andermans mening moet zorgvuldig worden aangepakt. Het moet niet ontaarden in kritiek maar in nuancering. In veel niet-Nederlandse culturen is het onbeleefd en onrespectvol om kritiek te hebben, zeker als kind op volwassenen, op ouders of op alle ouderen. In veel culturen worden eigen meningen niet expliciet (met woorden) of minder rechtstreeks uitgedrukt dan in de Nederlandse cultuur. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar het is wel nodig als kinderen dat beseffen en leren hoe zij dat kunnen uitleggen aan mensen die er anders mee omgaan. Dit zijn interculturele vaardigheden.

Let op de tijd wat de oefening betreft. Het kan zijn dat het bespreken van zes vragen binnen deze tijd teveel is. Het kan ook zijn dat de vragen die op het bijgeleverde formulier staan niet voor uw klas geschikt zijn. In dat geval kunt u zelf een aantal aanvullende stellingen bedenken die u meer bij de situatie in uw klas vindt passen. Let daarbij wel op de doelstelling van deze werkvorm.

Vervolgpagina: "Meningen over leefvormen"

Bron: Drift, René van der; Dankmeijer, Peter (1999) Leefvormen. Suggesties voor het stapsgewijs werken aan verbetering van omgangsvormen en respect jegens diverse leefwijzen in het primair onderwijs, Amsterdam, EduDivers