MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

lesgeven

zes basiswerkvormen

Dominique Sprengers, Janine te Nijenhuis, Peter Dankmeijer

Dominique Sprengers en Janine te Nijenhuis studeerden begin jaren tachtig aan de lerarenopleiding d'Witte Leli te Amsterdam. In het kader van het onderdeel vakdidactiek hebben zij een aantal werkvormen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden bij het geven van voorlichting over homoseksualiteit. Deze werkvormen kunnen als hulpmiddel dienen voor docenten als voorbereiding op gastlessen van COC-medewerkers, maar ook voor docenten die deze voorlichting zelf willen geven.

Deze pagina's zijn gemaakt in 2002 en vormen een bewerking van een artikel Sprengers en Te Nijenhuis schreven in 1982. EduDivers heeft enkele wijzigingen aangebracht zodat voorlichters beter rekening kunnen houden met multiculturele aspecten. Ondanks deze lange tijd sinds de oorspronkelijke publicatie, zijn hun suggesties nog steeds goed bruikbaar voor voorlichters en docenten. Enerzijds een compliment voor de auteurs, anderzijds een signaal dat er qua tolerantie onder jongeren in al die tijd onvoldoende is veranderd om methodieken grondig te herzien.

Omdat het geven van voorlichting over homoseksualiteit veelal op afweer en vooroordelen van leerlingen kan stuiten, volgen eerst enkele algemene suggesties voor docenten en voorlichters.

werkvormen

werkvorm 1: scheldwoorden
werkvorm 2: associatiespel
werkvorm 3: Lieve Lita spel
werkvorm 4: enveloppenspel
werkvorm 5: rollenspel
werkvorm 6: stellingenspel

De hier genoemde zes werkvormen zijn niet de enige, maar wel de meest gebruikte in voorlichting over homoseksualiteit. Er zijn nog tientallen anderen, deze worden verzameld door EduDivers en worden gepubliceerd op de website. Als een docent of voorlichter zelf een werkvorm heeft ontwikkeld, stellen we het op prijs deze te ontvangen en uiteraard met bron- en auteursvermelding, weer ter beschikking stellen aan anderen.