MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

mijnid campagne

GeenID Test

Welkom bij de GeenID Test. Deze test geeft u inzicht in beleid rondom seksuele diversiteit, ook als u geen idee hebt hoe u dat kunt aanpakken.
een samenhangende eigen aanpak. We hopen dat de GeenID Test u daartoe, in samenwerking met EduDivers en andere ondersteunende organisaties, inspireert!

Ga direct naar de test, of lees hieronder eerst meer over hoe hij werkt.

De test gaat ervan uit dat scholen in stappen veranderen. Het verbeteren van goede omgangsvormen is een geleidelijk proces.

We gaan uit van vijf globale situaties:

  1. Een situatie waarin niemand op uw school aandacht heeft voor goede omgangsvormen
  2. Een situatie waarin een of enkele docenten of leerlingen aandacht hebben voor goede omgangsvormen
  3. Een situatie waarin de schoolleiding aandacht vraagt voor omgangsvormen
  4. Een situatie waarin het hele team consequent goed omgaat met omgangsvormen
  5. Een situatie waarin zowel het personeel als de leerlingen betrokken zijn bij verbetering

U wordt straks gevraagd naar uw inschatting, in welke situatie uw school zich bevindt. Dat vragen we over tien stellingen, die aansluiten op de hoofdaspecten van kwaliteitsbeleid. Deze aspecten zijn gebaseerd op het kwaliteitskader van de Onderwijsinspectie, op de kerndoelen, en op onderzoek dat laat zien hoe de veiligheid van leerlingen inclusief seksueel diverse leerlingen bevorderd kan worden. In deze test spreken we van LHBT (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender) leerlingen en personeel.

Bij elke stelling vragen we naar de situatie in het algemeen en naar de situatie voor LHBT leerlingen. Daardoor krijg u inzicht in wat u in het algemeen al doet en hoe u dit kunt doortrekken naar LHBT.

Op elk van uw reacties geven we adviezen: één algemeen advies en één advies over seksuele diversiteit. De adviezen geven steeds aanwijzingen voor hoe u een volgende stap kunt nemen. Daarnaast krijgt u door middel van links verwijzingen naar meer informatie en steun.

Deze test is gebaseerd op veel expertise en denkwerk. We hopen dat de adviezen voor u zinnige informatie opleveren. Maar een geautomatiseerde test als deze heeft zijn beperkingen. De adviezen zijn niet normatief bedoeld, maar als inhoudelijke ondersteuning voor een eigen beleid op maat van uw school. Daarom zult u deze adviezen moeten zien als een voorzet voor een samenhangende eigen aanpak. We hopen dat de GeenID Test u daartoe, in samenwerking met EduDivers en andere ondersteunende organisaties, inspireert!

Doe nu de test!