nieuws

brazilië neemt examenvraag op over homofobie

8 november 2010 - ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) heeft op 6 November 2010 een vraag over homofobie toegevoegd in de nationale schoolexamens. In een brief heeft ABGLT (Brazilian Association of Lesbian,Gay,Bisexual and Transvestites/Transsexuals) de Braziliaanse Minister van Onderwijs bedankt voor het toevoegen van dit onderwerp in de examens.

de examenvraag over homofobie

De eindexamenvraag luidde als volgt:
De "onnoembare zonde" was een uitdrukking voor sodomie die vaak werd gebruikt door inquisiteurs. De Braziliaanse Algemene Vergadering van Geestelijken, gehouden in Salvador in 1707, beschouwde sodomie een "zo verschrikkelijke misdaad, die "in strijd is met de wet van de natuur", dat deze "onwaardig" en schandelijk werd genoemd, dus “onnoembaar”..

Het aantal homoseksuelen dat in 2009 in Brazilië werd vermoord brak een historisch record. Volgens het Jaarverslag over Moorden op LGBT mensen (LGBT - Lesbian, Gay, Bisexual, Travestite / Transsexual), waren er dat jaar 195 geregistreerde moorden met een homofobe motivatie. “Homofobie” is de afwijzing en minachting van een andere seksuele geaardheid dan de heteroseksuele en komt vaak tot uiting in de vorm van gewelddadig gedrag.

Deze teksten geven aan dat de openbare vervolgingen en de moorden op homoseksuelen in het land te maken hebben met…

  1. het gebrek aan politieke vertegenwoordiging van homobelangenorganisaties
  2. de gebrekkige democratie in het land, die zorgt dat de cijfers over zulke misdaden niet bekend worden
  3. de Grondwet van 1988 die LGBT mensen uitsluit van sociale rechten en hen belet om hun politieke rechten uit te oefenen
  4. een geschiedenis die gekenmerkt wordt door de demonisering van het lichaam, taboes en terugkerende vormen van onverdraagzaamheid
  5. een door de staat ontwikkeld eugenetisch beleid, ter rechtvaardiging van de huidige filosofische en wetenschappelijke standpunten

brief aan de braziliaanse minister

De brief luidt als volgt: Minister, Meneer de President, zoals bekend, is de ABGLT - Braziliaanse Vereniging van Lesbian, Gay, Bisexual en Travesties en Transsexuelen - een nationaal netwerk van 237 lidorganisaties met als doel de bescherming en bevordering van het burgerschap van het LGBT segment van de bevolking.
Als zodanig, willen wij graag de Minister van Onderwijs en het Nationaal Instituut voor Onderwijsstudies Teixeira, bedanken voor het opnemen van een vraag over homofobie in het nationale schoolexamen voor voortgezet onderwijs, dat gisteren, op 6 november 2010, werd afgenomen.
Het is verheugend te zien dat aanbevelingen van de Nationale Conferentie over Onderwijs zijn overgenomen, en dat het ministerie en ENEM zich inspannen om bij te dragen tot de verwezenlijking van het Nationaal Plan voor de bevordering van burgerschap en LGBT mensenrechten.
Was getekend: Toni Reis, voorzitter ABGLT.
ABGLT is een partner organisatie van GALE en EduDivers. GALE heeft vanaf 2008 bijgedragen aan de kwaliteit van het nationale plan voor de bestrijding van homofobie in het onderwijs door het opzetten van een nationale denktank, waar zowel vertegenwoordigers van LGBT organisaties als van mainstreamorganisaties en diverse ministeries in deelnemen.

Zie ook het bericht op GALE