MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

edudivers roept op tot meer onderbouwd werken aan homo-emancipatie in scholen

9 oktober 2010 - Tijdens een landelijk symposium over effectief werken aan homo-emancipatie in scholen, moedigde EduDivers de homobeweging en het onderwijsveld op om nog eens kritisch te kijken of de methoden om seksuele diversiteit in het onderwijs meer geaccepteerd te maken, wel goed genoeg werken. EduDivers (landelijk kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit) riep op om meer samen te werken en daartoe een intentieverklaring voor meer effectief werken te ondertekenen.

met enthousiasme alleen komen we er niet

Het symposium, dat afgelopen vrijdag plaatsvond was bedoeld als lancering van de nieuwe naam EduDivers, dat voorheen opereerde onder de naam Empowerment. Met het symposium, dat zich richtte op hoe men zoveel mogelijk onderbouwd en effectief kan werken, wil EduDivers de discussie losmaken over hoe de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders echt kan inzinken.
Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers zegt hierover: "Talloze organisaties zijn met groot enthousiasme bezig. Maar met enthousiasme alleen komen we er niet. Er moet meer discussie komen over of wat we doen wel echt werkt en of het niet nog beter kan. Daar wil EduDivers een voortrekkersrol in vervullen."

meer concrete doelen nodig

Er waren diverse deskundige sprekers, waarvan drie hoogleraren. Gerjo Kok, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, benadrukte dat een onderbouwde benadering een voorwaarde is voor effectief werken. "Vaak krijg ik de vraag iets te evalueren of effect. Dan vraag ik: 'wat is uw exacte doel met deze methode?' Dan antwoord men vaak: 'dat hangt ervan af'. Als men zo vrijblijvend is in wat men precies wil, dan valt er niets te evalueren." Effectief werken staat en valt met een precies vaststellen van je doelen.
Rob Tielman, Ton Mooij en Ineke van der Vlugt gingen dieper in op vooroordelen over seksuele diversiteit, asociaal en prosociaal gedrag van leerlingen en de handelingsverlegenheid van docenten. In elke toespraak kwamen suggesties naar voren voor waarop methoden zich het best zouden kunnen richten.
Sjoerd Slagter, de voorzitter van de VO-raad (overleg van de schoolbesturen VO), was het ermee eens dat er iets moest gebeuren. Wel maakte hij de aantekening dat er soms een kloof lijkt tussen de beleving van scholen en van de hlbt-beweging. "Laten we samen kijken naar wat echt gaat werken". De VO-raad gaat in november samen met de landelijke Hetero-Homo Onderwijsalliantie een follow-up meeting van deze dag organiseren met schoolleiders om te bekijken hoe de kloof gedicht kan worden.

boekje

EduDivers presenteerde een klein boekje, waarin kort staat samengevat welke kennis er tot nu toe is over acceptatie van seksuele diversiteit in scholen. In het boekje staat ook een voorstel voor concrete doelen en vragen over wat er nog moet worden uitgezocht om methoden echt effectief te maken.
Dankmeijer: "We zijn niet ontevreden met wat er gebeurt. Er zijn allerlei aanwijzigen dat we wel op de goede weg zijn met wat we doen. Maar we doen het op gevoel, en door er beter over na te denken wat we doen, meer samen te werken en op elkaar af te stemmen en door onze methoden te testen en verbeteren, kunnen we volgens ons nog wel veel meer effect sorteren."
Het boekje en de intentieverklaring zijn te downloaden van de website van EduDivers.