MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

gezellige heteronormativiteit in studentensportverenigingen

20 december 2010 - In opdracht van en in samenwerking met Stichting Studentensport Nederland en Sportraad Utrecht heeft de Nederlandse Sport Alliantie (NSA) een inventarisatie gedaan onder studentensportverenigingen naar de visie op en beleidsplannen over de thema’s sportiviteit en respect en homoacceptatie. Daaruit bleek geen homofobie, maar wel heteronormativiteit. EduDivers hoopt op concrete acties die studentensportverenigingen homostudenten ook ruimte geven voor openlijkheid.

vooral gezelligheid

Acht studentensportverenigingen werden over de beide thema’s ondervraagd aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst. Uit de resultaten bleek dat studentensportverenigingen zichzelf vooral zien als ‘gezelligheidsvereniging’ en daarna pas als sportvereniging. Naast het sterke sociale aspect van de verenigingen, kennen studentensportverenigingen een bijzondere organisatiestructuur, waarin bijna elk lid wel zitting heeft (gehad) in een bestuur of commissie. Dit heeft tot gevolg dat er een grote betrokkenheid bij de vereniging is en er veel respect bestaat voor elkaars taken en positie. Door de nauwe betrokkenheid en het grote wederzijdse respect binnen studentensportverenigingen, komen er weinig incidenten voor en voelen verenigingen weinig noodzaak tot het opstellen van beleid binnen het thema sportiviteit en respect.

weinig homonegatief gedrag, wel heteronormatief gedrag

Hetzelfde geldt voor het thema homoacceptatie. De gemiddelde student in een studentensportvereniging lijkt behoorlijk tolerant ten aanzien van homoseksualiteit in de sport en homonegatief gedrag is eigenlijk nauwelijks aan de orde binnen de verenigingen. Wel zijn er aanwijzingen voor heteronormatief gedrag en zijn homoseksuelen in de mannelijke teamsporten niet of nauwelijks (zichtbaar) aanwezig.

aanbeveling: preventieve gedragsregels

De NSA beveelt studentensportverenigingen aan om preventieve gedragsregels op te stellen op het gebied van sportieve waarden. Daarnaast stimuleert NSA hen de thema’s bespreekbaar te maken en de zichtbaarheid van homoseksuelen in de sport te vergroten door bijvoorbeeld het organiseren van themabijeenkomsten. Het uiteindelijke rapport over de inventarisatie wordt begin 2011 verspreid onder alle sportraden van Nederland en de sportverenigingen in Utrecht. Daarnaast wordt vanaf dat moment ook op de website van de Nederlandse Sport Alliantie een volledige weergave van het onderzoek beschikbaar gesteld.
EduDivers is benieuwd naar het rapport en hoopt op concrete aanbevelingen om de heteronormativiteit te doorbreken.

Bron: website NSA
Wilt u meer weten over de inventarisatie onder studentensportverenigingen in het bijzonder of de thema’s sportiviteit en respect en homoacceptatie binnen verenigingen in het algemeen? Neemt u dan contact op met Klaasjan Takken, T 088 246 81 00.