MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

gale presenteert internationale toolkit om te werken met scholen aan seksuele diversiteit

19 mei 2011 De internationale afdeling van EduDivers (GALE, The Global Alliance for LGBT Education) presenteerde op 17 mei haar internationale toolkit voor het werken met scholen aan homo-emancipatie en transgender emancipatie. Dit gebeurde tijdens een debat dat UNESCO organiseerde ter gelegenheid van de viering van de internationale dag tegen homofobie. GALE is de enige homo-organisatie met een formeel partnerschap met UNESCO.

twaalf tools

De toolkit bevat 12 tools voor schooladviseurs, opdrachtgevers, docenten, leerlingen en ouders. De tools zijn artikelen met suggesties die helpen om de nodige aandacht voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender thema's te integreren in de curricula en in schoolbeleid. De toolkit wordt de 1.0 versie genoemd, omdat GALE van plan is om hem continu bij te werken met verbeterde en nieuwe instrumenten. De toolkit, die bedoeld is voor de meer dan 500 GALE leden, roept dan ook op om de tools uit te proberen, te verbeteren en de ervaringen en verbeterde versies via de GALE website beschikbaar te stellen. Op die manier werken de GALE leden aan een voortdurende kwaliteitsverbetering.

De invoering van aandacht voor seksuele diversiteit is voor scholen vaak het meest voor de hand liggende thema. Regeringen laten dit doorgaans aan scholen zelf over of verbieden het. Er zijn maar enkele landen, zoals Brazilië, die zorgen voor structurele aandacht. In de meeste scholen zijn seksualiteit in het algemeen en homoseksualiteit in het bijzonder taboe. De GALE toolkit is bedoeld om scholen, schooladviseurs en homo-organisaties steun te bieden om met het onderwerp aan de slag te gaan.
De toolkit bestaat uit vijf delen:

  1. Achtergrondinformatie; projectontwikkeling
  2. Instrumenten voor de schoolleiding
  3. Instrumenten voor het personeel
  4. Instrumenten voor leerlingen
  5. Instrumenten voor ouders

achtergrondinformatie en projectontwikkeling

Homobelangenorganisaties zijn op zoek naar manieren over hoe men scholen kan benaderen met voorlichting of projecten. Omdat schoolsystemen sterk verschillen tussen landen, variëren de strategieën ook. In sommige landen moet de aandacht direct op de scholen zelf worden gericht, in andere landen werkt een nationale campagne misschien beter om bijvoorbeeld de kerndoelen te wijzigen. Dit deel van de toolkit biedt een scala aan tools over hoe men een strategie of een concreet project kan starten.
In de zomer zal GALE een tweede toolkit publiceren die specifiek gaat over voorlichting door vrijwilligers.

tools voor de schoolleiding

Het is zeer gewenst om nauw samen te werken met de mensen die echt de macht hebben om de school te veranderen. dat zijn vaak de school (locatie) managers of schoolbesturen (waaronder gemeenten). Dit deel van de toolkit biedt tools om schoolleiders en bestuurders te overtuigen van de noodzaak voor verandering en richtlijnen over hoe zij verandering kunnen starten en begeleiden.

tools voor personeel

Leraren en ander niet-onderwijzend personeel hebben direct contact met de leerlingen en zij kunnen de meest diepgaande invloed hebben op de totstandkoming van een duurzaam veilige en inspirerende leeromgeving. Dit deel van de toolkit biedt tools voor hen en voor lerarenopleiders.

tools voor leerlingen

In de lessen hebben docenten materialen nodig om uit te delen onder leerlingen. Dit deel van de toolkit biedt een modeltekst voor vragen en antwoorden op veelgestelde vragen, die docenten zo nodig zelf kunnen bewerken. In volgende versies van de toolkit komen meer model lesmaterialen.
Soms willen leerlingen zelf ook actie ondernemen zelf. Ze zouden kunnen beginnen met een homo / hetero alliantie (GSA) of ze kunnen korte acties op school uitvoeren. In volgende versies van de toolkit komen ook suggesties voor acties van studenten en voor leerlingenparticipatie.

tool voor ouders

De mate waarin ouders betrokken zijn bij de scholen kan variëren. De meeste deskundigen het erover eens dat het belangrijk is om ouders te betrekken bij wat er in de scholen, of op zijn minst hen steun te vragen voor wat er gebeurt in de scholen, zodat school en opvoeding thuis op elkaar zijn afgestemd. Dit deel van de toolkit biedt een modeltekst voor ouders met een homo-, lesbisch of transgender kind. In volgende versies komen ook suggesties voor ouderavonden en opvoedingsondersteuning.

Download hier de GALE Toolkit Working with Schools 1.0. Tools for school consultants, principals, teachers, students and parents to integrate adequate attention of lesbian, gay, bisexual and transgender topics in curricula and school policies. (PDF versie).