nieuws

vo-raad lanceert homovriendelijk incidentenregistratiesysteem

3 november 2011 - Arbo-VO lanceert vandaag het "Incidentenvenster-VO": een gratis digitaal incidentenregistratiesysteem voor het voortgezet onderwijs. In Incidentenvenster-VO kunnen scholen in het voortgezet onderwijs incidenten registreren. In het registratiesysteem wordt het door ITS ontwikkelde en door het Ministerie van OC&W ontwikkelde definities van incidenten gehanteerd, waarin onder meer expliciete registratie op homo/lesbische incidenten mogelijk is.

noodzaak registratie

Voor scholen is het van belang om te weten welke incidenten voorkomen. Registratie van incidenten draagt bij aan het veiligheidsbeleid en de veiligheid op scholen. Zo'n 90% van de scholen kent al een vorm van incidentenregistratie, maar er is veel onderling verschil. In de meeste systemen kan met homofobie niet apart registreren. In het nieuwe en gratis systeem kan dit wel. Door consequent homofobe incidenten te registreren krijgen scholen meer inzicht in de veiligheidssituatie en kunnen zij beter handelen bij incidenten, en ook werken aan een aanpak om homofobie te voorkomen.

kwaliteit van scholen helder maken

De ontwikkeling van Incidentenvenster-VO is tot stand gekomen in samenwerking met het project Vensters voor Verantwoording van de VO-raad. Dit project beoogt om de kwaliteit van het beleid van scholen meer eenduidig en transparant te maken. De Landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit is in gesprek met de VO-raad om seksuele diversiteit een goede plaats te geven in deze systematiek.


Met het nieuwe systeem kunnen scholen in het voortgezet onderwijs aangeven waar en wanneer het incident heeft plaatsgevonden, wat er is gebeurd (bijvoorbeeld verbaal of fysiek geweld, grove pesterijen, fraude, vernieling, wapen- drugsbezit of een ongeval), wie er bij betrokken waren en of het om discriminatie op grond van ras, geslacht of homoseksualiteit gaat. Om het schoolveiligheidsbeleid te verbeteren, kunnen incidenten met het systeem worden geanalyseerd en kan de opvolging worden gemonitord. In de nabije toekomst biedt het systeem ook de mogelijkheid de geanonimiseerde gegevens over te zetten naar het managementgedeelte van Vensters voor Verantwoording, zodat scholen de eigen gegevens bijvoorbeeld kunnen afzetten tegen landelijke gemiddelden.