MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

edudivers biedt steun bij oc&w pilots seksuele diversiteit

20 juni 2012 - EduDivers laat weten steun op maat te gaan verlenen bij het uitvoeren van de pilots seksuele diversiteit, die het Ministerie van OC&W komende twee jaar laat uitvoeren. Scholen moeten activiteiten ontwikkelen op vijf punten om de veiligheid te bevorderen; EduDivers biedt op elk van die punten suggesties, advies en training. De deadline voor scholen om zich in te schrijven is 31 JULI 2012. 140 scholen kunnen gebruik maken van de subsidieregeling en daarmee €8.000 (basisscholen) of €10.000 euro als bijdrage ontvangen.

minimumeisen

Het doel van de pilots is om uit te vinden wat werkt en wat niet zo goed werkt om seksuele diversiteit in het reguliere onderwijsaanbod te integreren. De pilots richten zich op de instrumenten die kunnen worden ingezet om een veilig(er) schoolklimaat te creëren, niet op de opvattingen die een school uitdraagt over seksuele diversiteit. U kunt als school uw aanpak geheel zelf invullen. Er zijn vier minimumeisen:

  1. Uw school neemt deel aan het onderzoek in beide jaren
  2. De activiteiten moeten plaatsvinden in één jaar
  3. De activiteiten vinden in het PO plaats in groep 7/8 en in het VO in leerjaar 1/2
  4. U moet tenminste aandacht besteden aan (1) externe voorlichting, (2) omgangsvormen, (3) aandacht LHBT in het bestaande lesprogramma, (4) nazorg op school en (5) ouderbetrokkenheid

onderzoek

OC&W wil weten of de maatregelen effect hebben. Daarom worden de pilots begeleid door onderzoek. Scholen die zich aanmelden worden door een notaris willekeurig ingedeeld in een experimentgroep en een controlegroep. Door loting komt u óf in het eerste jaar, óf in het tweede jaar in de controlegroep; in dat jaar doet u alleen aan het onderzoek mee. In het andere jaar gaat u experimenteren.

ondersteuning edudivers

EduDivers heeft gepleit voor de pilots en over de inhoud geadviseerd. U kunt zelf kiezen welke methoden en van welke ondersteuning u gebruik wilt maken. Wij maken van deze gelegenheid om u te wijzen op enkele interessante ondersteuningsmogelijkheden door EduDivers.
Op 29 juni organiseren we een landelijke onderwijsdag waarop u zich kunt oriënteren op wat u kunt doen aan vanzelfsprekende integratie van veiligheid rond seksuele diversiteit op uw school.

externe voorlichting

Wij kunnen met u een informele schoolverkenning organiseren waardoor leerlingen, docenten en de schoolleiding een gezamenlijk beeld krijgen van de situatie op school en voornemens maken. Deze "schoolvisite" hebben we voor het VO uitgetest en is in een variatie ook op het PO inzetbaar.

omgangsvormen

Met de makers van de film "Ruben" ontwikkelen we een kick-off les over pesten van homo-, lesbische jongeren en jongeren die niet typisch jongens- of meisjes gedrag tonen. Deze kick-off les leidt tot bewustwording maar ook tot voornemens en afspraken in de school. In gevallen waar jongeren al gepest worden, kunnen wij u helpen met het opzetten van een "undercover team", een in Australië ontwikkelde "no-blame" methode waarbij leerlingen zelf een veilige sfeer creëren rond een gepeste leerling.

aandacht in het bestaande lesprogramma

Voor het PO ontwikkelden en testten wij het programma "Leefvormen" waarin seksuele diversiteit geïntegreerd is in een holistische benadering van omgangsvormen, weerbaarheid, rolpatronen en diversiteit. "Leefvormen" is gratis te downloaden, maar wij bieden daarbij ook een introductie, begeleiding en hulp bij de organisatie van een ouderavond.
Samen met de organisatie Critical Mass ontwikkelen we een methode Multiple Choice over keuzes die jongeren maken op het gebied van relaties: ga ik een al dan niet seksuele relatie aan, is die acceptabel voor mijn ouders, noem ik mij homo of hetero of wat anders, kom ik er voor uit. Zulke keuzes staan dagelijks centraal in het leven van VO-leerlingen. "Multiple Choice" is gemakkelijk te integreren in uw programma burgerschap of in seksuele vorming en kan ook in de vorm van leerlingenparticipatie worden gegoten. EduDivers en Critical Mass bieden u training en begeleiding.

nazorg op school

In het Kluwer Handboek Leerlingenbegeleiding en op onze website publiceerden wij een artikel over homospecifieke leerlingenbegeleiding. Veel scholen willen echter hun leerlingenbegeleiders, mentoren of vertrouwenspersonen trainen. In onze workshop "Homospecifieke leerlingenbegeleiding" komt naast persoonlijke competenties ook aan de orde wat de school verder voor maatregelen op het gebied van zorg kan treffen.

ouderbetrokkenheid

In het lessenpakket "Leefvormen" staan diverse suggesties en tips voor het betrekken van ouders van kinderen in het PO. EduDivers kan u helpen bij het organiseren van een workshop of ouderavond over dit thema. Dit is bij voorkeur gekoppeld aan iets dat de leerlingen gaan dolen of hebben gedaan.
In het VO kunnen wij u helpen door een themabijeenkomst te organiseren over hoe ouders kunnen omgaan met coming-out van kinderen. Dit kan ook een workshop zijn op een bredere ouderavond over relaties en seksualiteit.

mijn id ambassadeurs

Meer in het algemeen zetten wij vanuit de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit een netwerk op van Mijn ID ambassadeurs, die binnen de school protagonisten willen zijn voor een sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn. Wij ondersteunen Min ID ambassadeurs met tips, materiaal en uitwisselingmogelijkheden. Mijn ID ambassadeurs kunnen zich aanmelden via http://www.edudivers.nl/mijnid/aanmelden. Dit initiatief kunt u verbinden met uw pilot, maar u kunt er ook zonder deelname aan de pilot van gebruik maken.

meer informatie

Voor de volledige informatie en een model aanvraagformulier voor de OC&W pilots, zie:
Basisonderwijs: www.poraad.nl/content/regeling-sociale-veiligheid-en-lhbt
Voortgezet onderwijs: www.vo-raad.nl/actueel/nieuws/doe-mee-met-de-pilot-sociale-veiligheid-lhbt-jongeren-op-school
Voor steun van EduDivers: info@edudivers.nl