MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

De wethouders van Leiden en Hillegom praten op de regionale TV over het emancipatieproject

leiden start met driejarig lhbt-emancipatieproject op scholen

22 mei 2012 - De gemeente Leiden heeft EduDivers ingeschakeld voor een driejarig LHBT-emancipatieproject in de gemeente. Het project "Jezelf zijn in Leiden" is ontwikkeld in nauwe samenwerking met COC Leiden en wordt een onderdeel van de Mijn ID campagne. Het project volgt een met succes gevolgde formule in Amsterdam.

pilot project

De gemeente kiest voor ondersteuning van de kwaliteit van het schoolbeleid. Het project is daarom niet een brede scholencampagne, maar een proefproject op 5 scholen. In deze scholen zal gedurende drie jaar meer intensief gewerkt worden aan het verbeteren van het schoolklimaat zodat de leerlingen, en ook lhbt-docenten er makkelijker voor uit kunnen komen. Het is de bedoeling dat seksuele diversiteit op een vanzelfsprekende manier geïntegreerd gaat worden. Binnen scholen zullen enthousiaste personeelsleden, leerlingen en ouders worden gezocht, die als "Mijn ID ambassadeurs" meehelpen om verbeteringen te bewerstellingen. Niet alleen voor lesbische, homoseksuele, biseksuele transseksuele leerlingen en docenten overigens: iedereen moet zichzelf kunnen zijn.

vijf scholen

E zullen twee basisscholen, twee scholen voor voortgezet onderwijs en een ROC aan het project kunnen meedoen. Deze scholen kunnen anderen in de regio inspireren door het goede voorbeeld te geven. Als op andere scholen mensen bereid zijn om Mijn ID ambassadeur te worden, kan dat en wordt dat ook ondersteund door de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit.
De gemeente benadert momenteel de schoolbesturen. EduDivers heeft contact opgenomen met de Pabo's in Leiden, onder meer om studenten bij het project te betrekken. Scholen kunnen zelf kiezen of ze willen deelnemen. Als ze daarvoor kiezen, krijgen ze gratis begeleiding en materiaal van EduDivers.

samenwerking coc

EduDivers gaat nauw samenwerken met COC Leiden, zowel met het bestuur als de voorlichtingsgroep. Het COC heeft EduDivers betrokken zodat zij zich kan blijven richten op haar voorlichtingswerk, maar wil ook dat scholen daarnaast professioneel begeleid worden. Naar verwachting zullen de Mijn ID ambassadeurs op den duur ook de voorlichtingsgroep gaan versterken.

hillegom

De gemeente Leiden werkt nauw samen met de gemeente Hillegom. Hillegom onderzoekt de mogelijkheid om aan te sluiten bij het door Leiden ingezette project.
Zie ook de mening van de wethouders van Leiden en Hillegom in een interview van Unity TV (vanaf 8:55), de regionale televisiezender.

mijn id campagne

De Mijn ID campagne wordt op 29 juni gelanceerd tijdens een landelijke onderwijsdag door de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit. In het programma is veel aandacht voor men scholen van binnenuit kan activeren. Aan het eind van de dag door de secretaris-generaal van het Ministerie van OC&W de prijs uitgereikt voor de beste door leerlingen bedachte Voice OUT schoolcampagne tegen homofobie.